Repeaternyt 3-6-2019

Godaften – det er mandag, den 3. juni og klokken er 19.00 og dermed også udsendelse af repeaternyt fra EDR Aalborg Afdelingen, hvilket sker over OZ5REN via OZ8JYL/A.

Ved mikrofonen og redaktør for denne udsendelse er OZ1EOI.

Perioden som er gået

onsdag, den 29. maj kl. 19.00, havde vi klubaften. Kaffevært denne aften var Jimmi oz7zw, som denne aften havde medbragte de bedste hjemmebagte snegle til kaffebordet, tak for det, og hils bagermesteren. I øvrigt en rigtig hyggelig aften.

Ugen, som er i gang

onsdag, den 5. juni kl. 19.00 har vi også klubaften. Kaffevært denne grundlovsdags aften og ikke mindst valgaften, er iflg. kalenderen Bjarne oz1jee.

Hvis vi ser lidt frem i tiden

onsdag 12. juni maj kl. 19.00 har vi klubaften. Kaffevært i flg. Kalender er Lars oz1hmc

Redaktionen har modtaget dette indlæg til denne aften fra Field-Day udvalget 2019:

Du inviteres hermed til informations-aften i afdelingen onsdag, den 12. juni 2019 kl. 20.00

Vi vil fra Field-Day udvalget informere lidt om hvad vi har af planer for weekenden.

Samtidig vil vi meget gerne høre om, hvad DU vil deltage med på sådan en event.

Vi søger både garvede; samt helt ny- licenserede deltagere, da der bliver rig mulighed for at lære noget om antenner – opsætning af samme, samt stations-betjening.

Der bliver også mulighed for at deltage i et godt og hyggeligt samvær på pladsen.

Mød op denne aften, for at være med til at planlægge dette, for afdelingen – gode arrangement.

På gensyn onsdag den 12 juni kl. 20.00. HF Field-Day afholdes den 7 – 8 september 2019

Hvor afholdes det?

Gårdejer Thomas Møller ligger igen i år mark til vores operatørvogn, antenner og generator. Adressen er Bollegade 26, 9330 Dronninglund

Og for de nørdede: Grid: JO57cd – Latitude 57.140229 – Longitude 10.248991

GPS Coordinates: 57° 8′ 24.8244” N, 10° 14′ 56.3676” E

På Field-Day udvalgets vegne

OZ1DWK Kaj, OZ5HP Henning

– Lørdag, den 15. juni kl. 9.00 – 16.00, afholdes Temaevent ”Mobiloperation”

Arrangement er i samarbejde med EDR og beskrevet således:

Juni måneds tema handler om radio væk fra QTH’en, på ferie, til sport eller beredskab. Vi samler de mange muligheder til et event i EDR Aalborg hvor du vil kunne møde andre med samme interesse. Der vil være foredrag, praktiske demonstrationer, lækkert gear og dæk du kan sparke til.

Nærmere information og tilmelding kan ske på EDRs hjemmeside.

Programpunkterne er :

09.00 – Dørene åbner, morgenmaden er klar og der bydes velkommen

09.30 – OZ5HP Henning fortæller om Delta Loop trådantenner til Field-day

10.00 – OZ6KH Villy M. Hansen fortæller om RPO = Radio Pejle Orientering = rævejagt

11.00 – OZ5RB Hans E. Bonnesen orienterer om RABOS (Radioamatørernes Borgerservice) nødradioberedskab

11.30 – OZ7AEI Jakob Pedersen fortæller om Flora Fauna

12.30 – Afgang til demoområdet (Over Kæret 11 parkeringsplads)

Sæt X i kalenderen til en spændende dag i Aalborg.

Lidt af hvert, løst og fast

OZ1DWK Kaj har sendt følgende efterlysning:

  • Hej alle, jeg efterlyser et lav pas filter, som har ligget i vores hf-rum, har nogen lånt det med hjem, er det ok, men vi vil gerne have det tilbage til hf-rummet, da det skal monteres på vores hf-stationer.

Vy 73 hf udvalget (OZ1DWK Kaj)

Nyt fra biblioteket:

RADCOM juni 2019 er nu at finde i bibliotekets samling. Af indhold kan bl. a. nævnes:

– The morse machine – det kan godt være at morse code er lidt gammeldags, men den kan stadig facinere folk, både unge og gamle. Denne artikel fortæller om hvorledes man kan praktisere morse code på både en nem og billig måde, med brug af 3D printede dele og allerede tilgængelige komponeneter (arduino uno og lcd.). En lille sjov og meget anvendelig konstruktion til både praktisk- og demonstrations brug.

– Desuden indeholder bladet review af CMC 130-3K choke balun, hvor bundlinien er, at skulle du opleve HF feedback når du sender, eller lokale støjkilder som gør det vanskeligt at høre svage signaler, så kan nævnte choke være løsningen. I ekstreme tilfælde kan den reducere din modtagne HF støj niveau med flere S grader. Men den koster jo penge, så måske skulle du selv forsøge at konstruere en sådan;-))

QST

Herunder tager vi gerne mod forespørgsler af både teknisk art, eller i relation til vores forening. Du kan fortælle om projekter du har gang i, det kunne jo være at andre var i gang med noget lignende eller måske blev inspireret heraf og som altid, jo mere input, ideer osv. jo bedre projekt. Du kan jo også have færdiggjort en konstruktion hvis resultat du gerne vil dele med os andre.

Men QST kan også bruges hvis du mangler en eller anden dims, eller måske har noget i overskud og med overskud menes f.eks. grej du har til salg (dog husk at prisen aftales parterne mellem og ikke over radioen).

  • OZ7OU – Kurt: opmærksomheden henledes på at arrangementet vedr. temadagen den 15. juni, er betalbar, og at tilmelding sker via EDRs hjemmeside. 
  • OZ7OU – Kurt: har umiddelbart overtaget jobbet som formand for foredragsudvalget, og vil på kommende onsdag, fortælle om instrumentudvalgets nyanskaffelser til afdelingen. 

Afslutning

Det var så hvad redaktøren af repeaternyt har støvet op til denne mandag aften. Har du noget du gerne vil bidrage med og dermed være medbestemmende i forhold til hvilket stof, som vores Repeaternyt udsendelse skal indeholde, så send en e-mail til repred@oz8jyl.dk, det være sig spørgsmål, kommentarer eller forslag, så sørger redaktionen for den videre behandling. Husk på vores deadline for info til repeaternyt, som er søndag inden kl. 18.00.

Jeg siger tak for i aften og for i lyttede med.

Godaften, repeateren er fri.

Antal stationer ved indcheckning: 39

Dette indlæg blev udgivet i Repeaternyt. Bogmærk permalinket.