Repeaternyt 17-06-2019

God aften, det er blevet mandag d 17-6-2019, klokken er blevet 19:00 og det er blevet tid til EDR Aalborg afdelingens Repeaternyt.
Udsendelsen bliver sendt over OZ4REN via OZ8JYL/A.
I studiet er det OZ2RMS, jeg skal lige høre om jeg kommer over?

Ugen der gik:
I onsdags var der normal klubaften i OZ8JYL hvor OZ5HP holdt miniforedrag om deltaloop antenner og deres herligheder som en appetitvækker til et af årets højdepunkter nemlig HF FieldDay også ambitionsniveauet og hvad der ellers skal ske til dette arrangement blev drøftet.
Og i den anledning vil jeg lige nævne, at hvis man kunne tænke sig at deltage i vores FieldDay, er det måske en ide og skrive det i kalenderen allerede nu, det foregår i weekenden den 7. og 8 september fra lørdag kl. 1500 til søndag kl. 1500.
Og skulle der være nogen med D licens der kunne tænke sig og prøve kræfter med at køre HF, skal de bare møde op på denne dag, der vil hel sikkert være mange kyndige hænder til at hjælpe med eventuelle spørgsmål.

Og når nu vi har de briller på der kan se lidt ud over næsen vil jeg lige nævne endnu en begivenhed, der er værd og skrive i kalenderen inden den bliver fyldt ud med runde fødselsdage og bryllupper.
Nemlig klubbens 80 års jubilæum den 24 august, der kommer helt sikkert mere info senere om hvad der skal ske, men få lige sat et kryds allerede nu.

Lørdag den 15-juni var det blevet tid til at afholde det annoncerede tema event om mobil operation.
Det var et rigtig spændende arrangement med nogle spændende indlæg om delta loop antenner, ræve jagt, flora fauna og en præsentation af et nød beredskab hvis strømmen skulle forsvinde og kommerciel kommunikation bryder sammen.
I forlængelse af dette har jeg modtaget dette

Hej Repred.

Jeg har modtaget følgende som Hans OZ5RB ønsker at blive oplæst til mandagens repeaternyt

Mvh Bj

—————————————————————————————————

“” Som de fleste ved, havde Aalborg afdelingen lørdag den 15. juni, den fornøjelse at stå som værter ved en EDR-event, med hovedvægten lagt på mobil-aktiviteter. Herudover var der et indlæg fra OZ5RB, Hans Bonnesen, der er formand for den nye interessegruppe kaldet RABOS.
RABOS står for Radioamatørernes Borgerservice.
OZ5RB, Hans nævnte blandt andet de tre punkter, som var afgørende for at RABOS kunne blive en vigtig faktor>:
Den første var at aktiviteten ifølge energistyrelsen nu var lovlig (meddelelser til trediemand er nu lovlig)
Den anden var, at lignende organisationer nu er opbygget i alle 27 europæiske lande, men at Danmark op til nu har stået udenfor.

Den tredje var, at EDRs hovedbestyrelse bakker op om aktiviteten

Under sit indlæg beskæftigede Hans sig med den afbrydelse i el nettet som omtales af det danske Center for Cyber sikkerhed.
Han berettede om de alvorlige følger, som en elafbrydelse kan have for samfundet, og han berettede om hvordan vort el-afhængige samfund i dag står langt mere udsat på grund af cyberaktiviteter eller direkte terror aktioner.
Efter sin alvorlige fremlæggelse af de forhold vi i dag lever med, opfordrede OZ5RB, de nordjyske radioamatører til at tænke alvorligt over denne sag og studere Rabos på www.Rabos.dk og måske melde sig til denne absolut frivillige indsats.
Vi synes at sagen fortjener, at blive taget alvorligt

73 de
OZ5RB, Hans

Efter foredragene brød vi op og kørte til Østerå dalen hvor der var sat adskillelige antenner op, hvorfra der blev kørt flittigt både CW og SSB.
Rævejagt folkene have lagt ræve ud som de der var interesseret kunne prøve og finde.
Jeg talte løseligt omkring 40 fremmødte, så det må jo siges at være fornuftigt fremmøde.

Ugen der er i gang og lidt til:
På onsdag den 19 juni kl 19:00 er det sidste klub aften inden vi går over på sommerkøreplan, kaffe og kage vært er efter kalenderen er OZ7ZW Jimmi så kig forbi til en hyggelig aften.

Jeg har en efterlysning: af det lavpas filter der er forsvundet fra klubben, skulle du støde på det må du gerne bede det om at finde tilbage til klubben igen.
Eller har du eventuelt bare lånt det så giv lige Henning eller Kaj besked derom så vi ved hvor det er.

Og så har jeg modtaget følgende:
Hej
Torben OZ1GJA (repeaterindehaver) Rold Repeateren
er desværre igen kommet på hospitalet ……
Men jeg kan informere at vi endelig har skiftet frekvens til 434.925Mhz
Der er også oprettet en hjemmeside http://www.oz6rej.dk/
hvor der er info og mulighed for at indbetale bidrag, der vil falde på et tørt sted.
Der er en del løbende udgifter, og en ny antenne vil være en ønsket forbedring.
Hilsen Henning / OZ1CFL

QST:
Her kan du bringe forespørgsler af tekniske art, eller bare viderebringe et godt råd. Du må gerne sende et spørgsmål til repred@oz8jyl.dk så bringer vi det her under QST.
Måske har dit sidste projekt været så stor en succes, at du gerne vil fortælle os andre om det.
Det kan også være du mangler en eller anden stump, eller måske ligefrem en dims.
Det kan også være du har ryddet op og har fået noget i overskud.
Med overskud menes f. eks. grej du har til salg.
(Pris aftales direkte mellem parterne og ikke her over repeateren).
Er der nogen der har noget til QST?

Har du noget du gerne vil bidrage med og dermed være medbestemmende om indholdet i vores Repeaternyt udsendelse, så skal indeholde sendes til repred@oz8jyl.dk, det være sig spørgsmål, kommentarer eller forslag, så sørger redaktionen for den videre behandling.
jeg vil lige minde om deadline for info til repeater nyt er søndag inden kl. 18.00. hvis man vil være sikker på at få det med i mandagens udsendelse.

HUSK mail modtaget på repred@OZ8JYL.DK bringes som de er modtaget, hvis ikke andet er aftalt.
Næste repeaternyt kommer mandag den 5. august 2019 kl. 1900 efter hvad jeg kan gætte mig frem til og hvem der sidder ved mikrofonen forbliver en overraskelse indtil videre

Inden jeg slutter, vil jeg lige minde om
AT DEN SIDSTE PERSON DER FORLADER KLUBBENS LOKALER,KONTROLLERER AT DØRE OG VINDUER ER LUKKEDE OG AT ALT ELEKTRONISK UDSTYR SAMT LYS ER SLUKKET

Og jeg går over til indkald af lyttende stationer:
Og jeg starter jeg med OZ2 stationer idag
Tak til alle der tjekkende ind og alle dem der bare lyttede med.
73 og fortsat god aften fra OZ2RMS
Repeateren er fri
Der var 32 Stationer der tjekkede ind efter udsendelsen

Dette indlæg blev udgivet i Repeaternyt. Bogmærk permalinket.