Indmeldelse & priser, Aalborg afd.

Et medlemskab til EDR Aalborg koster 300,- om året + 25,- i indmeldelsegebyr.
Vedtægter for klubben kan ses her

Adgangskort til klubbens fordør og kælder med valgfri kode kan købes for 25,-

Nøgle til klubbens radiorum, kan købes for 300,- efter et års medlemskab.
    Telefon nummer må ikke offentliggøres i klubbens medlemsliste.


    Adresse (gade) må ikke offentliggøres i klubbens medlemsliste.