Stations info

Opstart af radiostationen.
Bemærk Steppier antennen er udskiftet med nye antenner

 • Tænd på vægkontakten, der bør stadig være slukket for det hele.
 • Tænd nu i følgende rækkefølge: SteppIR antenne kontrolboksen, Yaesu rotor kontrolboksen, Icom radion, Expert PA trinet tænder automatisk.
 • Kontroller at PA trinnet står i Standby ellers tryk OPERATE.
 • Kontroller at ANT 1 er valgt på transceiver ( Radioen ).
 • Kontroller at VOX ved phone eller BK-IN ved CW er sat på OFF.
 • Kontroller at RF POWER er sat til minimum.
 • Vælg HF bånd på radioen f.eks. 20 meter.
 • Nu vil steppieren tune antennen til det valgte bånd.
 • Sålænge denne proces er i gang vil lampen TUNE lyse rødt.
 • PA trinnet vil ikke blive aktiveret før TUNE lampen slukkes.
 • Vælg CW mode.
 • Sæt BK-IN til SEMI eller FULL
 • Tast senderen ved at holde telegraf nøglen nedtrykket.
 • Juster nu RF POWER på radioen til PA trinnet viser maksimalt 20 watt.
 • Vær dog opmærksom på SWR forholdet. ( Se mere om Steppieren i menuen )
 • Hvis PA trinnet viser for højt SWR trykkes TUNE knappen på PA trinnet.
 • ( Hvis dette ikke lykkedes skal Steppieren nulstilles – se nedenfor )
 • Efter TUNE processen justeres RF POWER på radioen til maks. 20 Watt.
 • Slip nu telegraf nøglen.
 • Vælg mode eller fortsæt på CW.
 • Tryk på OPERATE på PA trinnet.
 • På POWER knappen på PA trinnet skiftes der mellem halv og fuld effekt.

Ned lukning af radiostationen.

 • Vælg 6 meter på radioen, for at køre elementerne hjem i forbindelse med stormvejr.
 • Vent til steppieren er færdig med TUNE processen. ( Rød lampe slukker )
 • Sluk Icom radioen.
 • Expert PA slukker selv efter få sekunder.
 • Sluk SteppIR antenne kontrolboksen på kontrolboksen.
 • Sluk Yaesu rotor kontrolboksen på kontrolboksen.
 • Sluk stikkontakten på vægen.
 • Ryd op efter dig.

Kalibrering af SteppIR antennen ved høj SWR

 • Calibrating Steppier ( 20 til 6 meter ) . Nulstilling af SteppIR antennen.
 • Denne proces SKAL kun udføres ved for højt SWR.
 • Følgende foregår på Steppier kontrolboksen.
 • Tryk på MODE til Setup lyser.
 • Tryk Select som bekræftelse.
 • Pil op eller ned ind til displayet viser Calibrate
 • Bekræft med et tryk på Select.
 • Pil op eller ned til YES blinker
 • Bekræftelse med et tryk på Select.
 • Displayet viser nu Calibrate Homing Elements*
 • Vent til TUNE lampen slukkes. Det tager ca. 2 minutter.
 • Steppier kontrolboksen skifter nu til General Freq.

Hjælper disse vejledninger ikke, så kontakt stations-udvalget for yderlig hjælp og support. Oplever du nogle fejl og mangler, så giv os også besked.