Rettelse til medlemsoplysninger for EDR Aalborg afd.

Denne blanket anvendes kun til at rette medlemsoplysninger.
Ved indmeldelse se Indmeldelse_EDR_Aalborg
Kun felter med rettelser skal udfyldes.

Telefon nummer må ikke offentliggøres i klubbens medlemsliste.

Adresse (gade) må ikke offentliggøres i klubbens medlemsliste.