Nøglereglement

NØGLEREGLEMENT.
§ 1. Rettigheder.
Ret til at erhverve en nøgle til afdelingens hus Forchhammersvej 11 har enhver, som har
været medlem i mindst et år og ikke er i kontingentrestance.

§ 2. Depositum.
For erhvervelse af en nøgle indbetales et depositum på et års kontingentet, fastsat det år
man modtager nøglen. Dette tilbagebetales, når nøglen afleveres. Bortkommer nøglen, er
depositum tabt.

§ 3. Udlån.
Nøglen må ingen omstændigheder udlånes, idet det er nøgleihændehaveren, som har det
fulde ansvar for nøglens brug. Overtrædelse af dette medfører øjeblikkelig indragelse af
nøglen.

§ 4. Opbevaring.
Nøglen må ikke opbevares sammen med noget, som kan give oplysning om, hvortil
nøglen hører.

§ 5. Bortkomst
Bortkommer en nøgle, skal det straks meddeles til bestyrelsen, som om nødvendigt kan
træffe afgørelse om omlægning af systemet. Ved udlevering af en ny nøgle skal der
betales nyt depositum.

§ 6. Inddragelse
Inddragelse af nøglen kan finde sted, når ovenstående regler, eller vedtægter overtrædes.
Inddragelsen af en nøgle kan indankes for bestyrelsen til først kommende
bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen tager indragelsen op.

Rev. 8-jan-2024