Hjemlåns regler

Regler for hjemlån af litteratur (bøger og tidsskrifter) fra biblioteket

  • De, på siden “Bogsamling” angivne bøger, kan hjemlånes af afdelingens medlemmer.
  • Tidsskrifter under abonnement (se Tidsskriftsamling) kan ikke hjemlånes.
  • Hjemlån er tidsmæssigt begrænset til Max. 1 måned. Ønskes hjemlån ud over nævnte periode, skal dette aftales med et medlem af biblioteks udvalget, eller bestyrelsesmedlem.
  • Forudsætning for et sådant hjemlån er, at bogen/bøgerne indskrives i denne, i biblioteket, beroende “Udlånbog“, hvilket sker ved angivelse af bogens/bøgernes titel, lånerens navn og kaldesignal, dato for udlånet, herunder angivelse af eventuel aftalt forlængelse af periode. Når hjemlånte bog/bøger er afleveret, angives dato for aflevering i den pågældende udlånbog.