Referat OB 20-05-2019

Referat fra ordinær bestyrelsesmøde i EDR Aalborg, mandag den 20. maj 2019 klokken 18:00.
Fremmødte: OZ1JEE, OZ1FXO, OZ7SH, OZ2CP, OZ7QQ. Referent: OZ7SH

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.

2. Godkendelse af referat – godkendt.

3. Beretninger
1. Formandens – Som varslet ved sidste GF så var en ny forening på vej ind på Forchhammersvej, nemlig Detektorforeningen i Aalborg, så velkommen til dem. Det betyder som udgangspunkt at Akvarieklubben flytter ud af 1 sal som udgangspunkt, men dog med brugsret 2-3 gange årligt. Det betyder også at vi kommer til at rydde op i kælderen for at lave plads til Akvarieforeningen, hvilket er et arbejde som pågår. Detektorforeningen er flyttet ind og deres møde dag, vil som udgangspunkt være Torsdag. Til dem som ikke ved det, så har Blå Kors mulighed for at gøre brug af huset til mødeaktivitet i dagtimerne, men det kan forekomme at de også ønsker at gøre brug af huset et par aftener om året.
2. Kassererens – udskift af elmåler, rykket for faktura til betaling af tidligere rengøringsfirma.
Kalender for efterår: 19/6 sidste mødeaften inden sommerferie, 5/8 første rep.nyt efter sommerferie, 7/8 første mødeaften efter sommerferie, 24/8 80 års jubilæum arrangement, 7og8/9 Field-day, 5/10 auktion, 11/12 Juleafslutning.

4. Behandles
1. Opfølgning fra sidste ordinære bestyrelsesmøde:
Auktion 6. april 2019, ikke så lang som andre gange, mindre omsætning – færre varer sat til salg. Vi prøver derfor at afholde efterårsauktionen, uden Lot funktionen for at se om det vil få en indflydelse på salget.
2. Indkommende forslag – ingen

5. Fremtidig virksomhed
EDR temadag d. 15 juni, endelige detaljer aftales onsdag 12/6 efter antal af tilmeld..
80 års jubilæum Lørdag 24 august på Forchammersvej, vi er i gang med planlægning, tidspunkt og dagens program kommer senere.
Næste bestyrelsesmøde den 12 August og evt. 9 sept.

6. Eventuelt – intet.

Med venlig hilsen
Sekretæren, OZ7SH Steen Hovaldt

Dette indlæg blev udgivet i Ordinær bestyrelsesmøde. Bogmærk permalinket.