Repeaternyt 25-11-2019

Godaften-det er mandag den 25-11-2019. Klokken er blevet 19.00 og det er tid til Repetér nyt fra EDR Aalborg afd.
Udsendelsen er sendt over OZ4REN – via OZ8JYL/A.
Redaktør og ansvarshavende for denne udsendelse, er OZ1DWK.

Ugen som er gået

I onsdags den 20-11-2019 var der almindelig klubaften, desværre var jeg ikke selv til stede, men går ud fra, at der var gang i de forskellige værksteder, og godt gang i snakken omkring kaffebordene er der nogen har noget at byde med fra i onsdags?

Ugen som kommer.

På onsdag den 27-11-2019 er der almindelig klub aften, så mød op og vær med til at vi får en god aften ud af det. Det er OZ1Kai som har kaffe og kage tjansen denne onsdag aften. Med de lidt stærkere briller så er der juleafslutning onsdag den 11-12-2019, og det er den sidste officielle klubaften inden jul. Og derefter ses vi i det nye år.

Løst og fast:

Fra Fielday-Udvalget.

Referat fra evalueringsmødet efter HF Field-Day 2019
Afholdt onsdag den 13. november 2019 kl. 19.30
Deltagere: OZ2PI, OZ6ADL, OZ1DWK, OZ5HP
Der stødte et par andre til senere i mødet. OZ9PP, OZ7SH, OZ1FXO og OZ1JEE

Følgende punkter blev diskuteret
1. Manglende hardware:

 • Headset med adapter til Icom radio ( IC 7400 )
 • Separat Voice keyer.
 • Separat Winkeyer ( til CW, skal bruges til TS 2000 )
 • 3 Stk. nye bærbare PC’er til logprogram og evt. afvikling af FT8

2. Fremtidig opsætning

 • Med nyt logprogram og samtidig afvikling af FT8
 • Lokal netværk til PC’er
 • Time sync til FT8
 • Løbenummer sync FT8 <=> logprogram
 • OZ2PI ønsker andre antenner (evt. dipoler)
 • OZ6ADL kontakter OZ0J omkring nyt logprogram og samspil med FT8 på HF Field-Day

3. Diverse

 • Vi må forsøge at få flere CW operatører.
 • Der er også plads til flere deltagere generelt til HF Field-Day.

På Field-Day udvalgets vegne
OZ1DWK Kaj og OZ5HP Henning

DX: Nyt.
Nu er det blevet tiden hvor der er mange dxspedtioner der kommet i gang. Og ellers se efter på de respektive hjemmesider, hvad der derude forskellige steder i Verden.

QST:
Herunder kan du komme med forespørgsler af teknisk art. Fortælle om projekter du selv har gang i, eller det usandsynlige er sket, at du har færdiggjort et projekt som virker og som du mener, kan have andre amatørers interesse. Det kan også være at du mangler en eller anden dims, eller måske har noget i overskud, med overskud menes f.eks. grej du har til salg (dog skal prisen aftales parterne imellem). Og ikke her på repeateren.

Før jeg slutter, vil jeg lige komme med en lille reminder:
HUSK, FØR DEN SIDSTE PERSON FORLADER KLUBBENS LOKALER, SKAL RADIOER, PC’ER OG ANDET ELEKTRONIK INVENTAR SLUKKES. LYSET SKAL SELVFØLGELIG OGSÅ SLUKKES SAMT DØRE OG VINDUER LUKKES.
Husk at også du, i høj grad er medbestemmende om hvad denne udsendelse skal indeholde.
Det var så hvad repetér nyt-redaktøren valgte at bringe denne mandag aften.

Har du noget til repeater nyt, info – spørgsmål så send en e-mail til repred@oz8jyl.dk, så vil redaktionen sørge for den videre behandling.
Næste repetér nyt kan du høre mandag den 02-12-2019 og da vil det være OZ7ZW Jimmy som er ved micen.

Indkald af lyttende stationer, og jeg starter med OZ3 stationer.
Det var så slut for i aften.
Tak fordi du lyttede med, repeateren er fri.
Antal stationer ved indcheckning:31

Dette indlæg blev udgivet i Repeaternyt. Bogmærk permalinket.