Repeaternyt 22. januar 2018

God aften her kommer EDR Aalborg afdelingens Repeaternyt.
Udsendelsen bliver sendt over OZ4REN via OZ8JYL/A.
OZ1KAI er arbejdsramt så I må stille jeg tilfreds med mig.

Mig er OZ5HZ der er ansvarshavende og er ved Mikrofonen.

Ugen der gik:

 I går så jeg den første erantis dreje hovedet imod den spage sol. Det går åbenbart mod varmere tider.

Sidste repeaternyt mandag 15/01 2017 var der 38 stationer der tjekkede ind efter repeaternyt.

Onsdag var klubben rammen omkring en klubaften med gode diskussioner og meningsudvekslinger. Der var folk i værkstedet, byggelokalet, radiorummet og mødesalen. De fremmødte medlemmer leverede snak og liv i klubben.  Jeg var så ubeskeden at fortælle lidt om jordens magnetfelt og solvindens indflydelse på ionosfæren.

Der var plads til flere elektronik interesserede så kom bare forbi, der er kaffe på kanden.

Kaffen og kage mesteren var OZ1KAI Kai.

Ekstraordinært HB møde den 19. januar 2018 kl. 17.00

Med baggrund i den situation der hersker i EDR lige nu, efter at Egon OZ6EG på først 3748 og derefter på EDR forum lørdag den 30. december 2017 har fremført personlige oplysninger omkring Jørgen OZ0J, indkaldes der til ekstraordinært HB møde den 19. januar 2018 kl. 17.00 på EDR’s kontor Klokkestøbervej 11 5230 Odense S.

Eneste punkt på dagsorden vil være:

  1. Hvordan kommer EDR videre efter den offentlige omtale af Jørgens OZ0J personsag, som i mail af 22. november 2017 var mærket PERSONLIG og FORTROLIGT

Vy 73 de Finn Oz1ahv / formand

REFERAT FOR Ekstraordinært HB-MØDE 19. januar 2018

Formanden bød velkommen og begærede dørlukning, da dagens emne indeholder personoplysninger.

Derfor vil der ikke være et offentligt tilgængeligt referat ligesom lydfil ikke bliver offentlig.

Formandens forslag blev tiltrådt af: Carsten, OZ1DCZ – Martin, OZ3MC – David, OZ5DM – Michael, OZ5WU og Finn, OZ1AHV

De involverede parter er blevet orienteret i direkte skrivelser og EDRs repræsentantskab har modtaget skriftlig orientering fra formanden Finn, OZ1AHV

 

Det blev vi jo ikke meget klogere af. Det er jo dejlig med en åben og troværdig information fra hovedbestyrelsen.

 

OZ7OU Kurt har sendt følgende:


Det er med stor beklagelse at jeg har konstateret at OZ5KM Kjeld og OZ8XW Flemming på det ekstra ordinære HB møde i Fredags d.19.1.2018 er indstillet til eksklusion som medlemmer af EDR, hvilken skal behandles af RM for at træde i kraft. Samtidig har hovedbestyrelsen vedtægtsstridigt stillet deres HB tillidsposter i bero og allerede fjernet dem fra HB maillisten, så de ikke fik en kopi af den orientering der er sendt til RM søndag morgen.

I dag på 3646 KHz (kulturkanalen kl. 9:00) hørte jeg at der var omtale af HB mødet og at RM var orienteret om dets forløb. OZ9VA Arne (som er RM medlem og indsat af RM som direktør i Aps’et der skal varetage licenstildeling og prøver) kunne oplyse hvad sagen drejede sig om, idet han havde tilladelse fra de berørte at oplyse om dette, og læste efterfølgende orienteringen til RM op for de lyttende.

På EDR hjemmesiden under for medlemmer, er der nu et referat fra det ekstraordinære HB møde, som intet oplyser om indhold og beslutninger under dække af at det er personsager. Det dagsordenspunkt der var annonceret i indkaldelsen blev ikke behandlet, så det var en skjult agenda, der blev benyttet. Dokumentet der blev udleveret til OZ5KM Kjeld og OZ8XW Flemming var underskrevet af formanden OZ1AHV Finn og orienteringen til RM var håndsigneret af , OZ1AHV Finn, OZ5WU Michael, OZ3MC Martin, OZ1DCZ Carsten, OZ5DM David og OZ0J Jørgen. Sidstnævnte deltog ikke i det ekstraordinære HB møde, men alligevel bære RM orienteringen OZ0J underskrift, så alt var givet organiseret forud for mødet.   

Jeg vil formodentlig i morgen sende en detaljeret beskrivelse af hændelsesforløb og baggrund op på min hjemmeside www.hameren.dk under rubrikken EDR synspunkter. Det er jo ikke længere mulig på Forum på EDR hjemmesiden at kommentere, da det er lukket ned og jeg har ikke lyst til at registrer mig på det genoplivede RDEforum med navneforandring til EDRforum.

Det er skændigt hvad der foregår i vor forening og den herskende gruppe i HB er fløjtende lige glade med vedtægter og forretningsorden og hvad man nu ellers som medlem af EDR må forvente af en anstændig ledelse af EDR

 

73 de OZ7OU Kurt

 

 

Jeg skrev i går kl. 20 til de nordjyske RM medlemmer OZ1FXO Hoans Ove, OZ1LLY Gert og OZ5JBJ Jørgen.

Jeg skrev blandt andet:

Hvem er indstillet til eksklusion ?

Hvorfor er nogen indstillet til eksklusion ?

 

Det må vist være på tide at I som RM medlemmer i det nordjyske skriver lidt til repeaternyt på mandag. Der må da være rimeligt at I informere medlemmerne af jeres forening. EDR er måske kommet så langt ud i anarki, at det nu er rygterne jeg skal bringe videre.

 

Fra OZ1LLY Gert har jeg modtaget følgende:

Jeg kan da oplyse hvad der står på EDR.dk, under for medlemmer:

 

Formanden bød velkommen og begærede dørlukning, da dagens emne indeholder personoplysninger. Derfor vil der ikke være et offentligt tilgængeligt referat ligesom lydfil ikke bliver offentlig. Formandens forslag blev tiltrådt af: Carsten, OZ1DCZ – Martin, OZ3MC – David, OZ5DM – Michael, OZ5WU og Finn, OZ1AHV De involverede parter er blevet orienteret i direkte skrivelser og EDRs repræsentantskab har modtaget skriftlig orientering fra formanden Finn, OZ1AHV

 

Da der kan være tale om personfølsomme oplysninger som måske ikke lovligt kan giver i et offentlig forum, kan jeg ikke på nuværende tidspunkt give yderlige information, det gælder også information som RM modtog i går aftes.

 

Mvh.

OZ1LLY/Gert

 

Jeg har også modtaget en mail fra OZ5JBJ. Jeg kan forstå at der er lidt divergerende opfattelser af hvad RM medlemmerne skal gøre lige nu.

Det ser ud til at EDR bevæger sig fra meget slemt til noget meget værre.

 

Nu vil jeg ikke bruge mere tid på EDR i denne udsendelse.

 

Jeg vil opfordre til at man lytter med på Yding her kl. 20:00.

Ugen der kommer og lidt til:

På Onsdag den 24. januar er der igen Klubaften i OZ8JYL.

Kaffen og kage mesteren efter kalenderen er OZ2CP Carsten.

 

Stationsudvalget:

Onsdag, 24. januar  19:30 – 21:00  Forchhammersvej, 11 9000 Aalborg, Danmark

Her vil OZ5HP og OZ1DWK gennemgår af det nye setup med antenner og rotor, samt det tilhørende LOG program.

 

Løst og fast :
Jeg vil stadig gerne at I skriver til mig om ideer til emner, der burde være med i udsendelsen. Bare skriv i repred@oz8jyl.dk.

 

Jordensmagnetfelt

Vi har haft et par magnetes aktive døgn og nogen har sikkert set masser af nordlys.
Solen været særdeles aktiv i aftes 18:00 til 04:30 UTC.

 

Himlen over os – hvis skyerne ellers er væk:

Det ser ikke ud til at DMI synes vi skal se en skyfri natte himlen i denne uge.

Det er jo den rene elendighed med det vejr. I aftes så det lovende ud med så lukkede skyerne til.

ISS

ISS er synlig, hvis der bliver hul i skyerne, fra den 28 til 31 januar mellem kl. 18:38 og 20:14.

 

Iridiumglimt:

Der er 2-4 iridiumglimt hver dag. Det er i tiden 5:05 til 7:36 og igen fra 17:24 til 18:31.

Der er en i morgen 7:36:11 på -5,2. Den bevæger sig fra syd og lige ud for vognen i lillebjørn kommer blinket.

Forudsigelsen forudsætter man bor i Aalborg, gå ind på hjemmeside og print et stjernekort for din lokalitet.

 

Oplysningerne stammer fra http://www.heavens-above.com

På hjemmesiden kan der printes stjernekort over begivenhederne.

HUSK at indstille din placering øverst til højre inden du begynder din søgning.

 

Contest:

 

Der er flere muligheder for radioaktiviteter i den kommende weekend.

Jeg har valgt at nævne et par stykker:

CQ 160-Meter Contest, CW: 2200Z, Jan 26 to 2200Z, Jan 28

http://www.cq160.com/rules.htm

 

UBA DX Contest, SSB: 1300Z, Jan 27 to 1300Z, Jan 28

SSB 80, 40, 20, 15 og 10 meter
http://www.uba.be/en/hf/contest-rules/uba-dx-contest-rules

 

 

DX aktiviteter:

 

Det siges at forholdene er dårlige men der køres stadig DX hver dag.

Fra følgende link:  dxnews.com  har jeg hentet følgende:

V31GX Ambergris Caye Belize

Iain, G4SGX will be active from Ambergris Caye, IOTA NA – 073, Belize, 6 – 16 March 2018, as V31GX.

He will operate on 80 – 10m.

E31A E39DI Eritrea Dahlak Island

Art, NN7E31A, from Eritrea, 14 – 22 January 2018.

3Y0Z Bouvet Island – helt syd for Afrika

Planned dates 20 January – 28 February 2018 (will be determined by vessel shedule).
They will operate on 160 – 10m and also 6 and 2m EME.

De er på vej. De er 3G9A/MM

 

3b7a april sct. Brandon   dxworld.net

 

QST:

Her kan du bringe forespørgsler af tekniske art, eller bare viderebringe et godt råd.

Du må gerne sende et spørgsmål til repred@oz8jyl.dk

Måske har dit sidste projekt været så stor en succes, at du gerne vil fortælle os andre om det.

Det kan også være du mangler en eller anden stump, eller måske har noget i overskud.

Med overskud menes f. eks grej du har til salg.

(Pris aftales direkte mellem parterne og ikke her over repeateren).

 

Er der nogen der har noget til QST ?

OZ2JPH Pling på

 

Afslutning:

Husk på – at også du, i høj grad er medbestemmende om hvad denne udsendelse skal indeholde.

Hvis du har noget at bidrage med, så er du velkommen til at sende det til repred@oz8jyl.dk, så skal redaktionen nok viderebringe det.

Tak for i aften og tak for I lyttede med:

Næste repeaternyt kommer mandag den 29. januar 2018 kl. 1900 og denne aften vil OZ1DWK Kaj være ved mikrofonen. Det står der i hvert tilfælde i kalenderen.

 

Indkald af lyttende stationer:

Startende med OZ2 stationer.

 

Tak til alle indtjekkende og alle dem der bare lyttede med.

73 OZ5HZ

 

Repeateren er fri.

 

Der var i alt 42 stationer der tjekkede ind.

Dette indlæg blev udgivet i Repeaternyt. Bogmærk permalinket.