Repeaternyt 20180115

Dagsorden for udsendelsen repeaternyt.

God aften – det er mandag den 15. januar og klokken er 19.00 og dermed også Repeaternyt fra EDR Aalborg afdelingen.

Udsendelsen sendes over OZ4REN via OZ8JYL/A.

Ved mikrofonen og som redaktør for denne udsendelse, er det OZ1EOI.

Perioden som er gået

-Onsdag, den 10. januar var der klubaften på Forchammersvej. Igen en god aften med et godt fremmøde. Den nye opstilling af borde blev en vellykket afprøvning.

Ugen som er igang

-Onsdag, den 17. januar kl. 19.00 har vi klubaften, kom og deltag i samværet og find evt. inspiration til nye projekter og måske en snak herom.

Den kommende tid

Onsdag, den 24. januar kl. 19.00 – foruden klubaften, vil stationsudvalget denne aften fortælle om det nye setup i radiorummet. OZ5HP Hennung og OZ1DWK Kaj gennemgår af det nye setup med antenner og rotor, samt tilhørende LOG program.

På lidt længere sigt

Lørdag, den 24. februar kl. 9.30 – Amatørtræf i Kreds 7 Nordvestjylland

Øst Vildsund Gl. Færgekro Sundbyvej 238 7950 Erslev.

Som vanligt afholdes amatørtræf på Vildsund Færgekro. Fra 09.30 Indlevering af grej til auktion og salg af callmærkater. Ca. 10.30 Auktionen starter. Der er mulighed for salgsboder med bedre brugt grej. Dette grej kan sælges før og efter auktionen. Kl. 12.00 Middag, Vi har sikret os maden til rimelige priser. Ca. 13.00 Auktionen fortsættes. Herefter udtrækning af gevinster på callmærkaterne. Kom og vær med til at gøre dagen hyggelig og få en hyggelig snak, og få en masse godt grej med hjem. Alle er velkomne

Onsdag, den 28. februar kl. 19.30 – Generalforsamling OZ8JYL – skriv det nu i jeres kalender.

Løst og fast

OZ5HZ Finn, har sendt indsendt følgende:

Dav alle

Jeg kan oplyse at lokalafdelingen af Experimenterende Danske Radioamatører i Aalborg
har bestilt prøve til opnåelse af radioamatør certifikat

Lørdag 21. april 2018 Kl. 11:00, i klubbens lokaler på Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg.

Kender du nogen, som vil være interesseret i kursus før prøven, så få dem tilmeldt via OZ8JYL.DK. Husk, der skal mindst være 4 tilmeldte ved kursusstart.

Biblioteket:

-RSGBs januar nummer af RadCom er modtaget og fra inholdet kan nævnes:

. Måling af spectrumforurening ved VHF, hvor artiklen indledes med citat af fysikeren Lord Kelvin (1883), som lyder nogenlunde således:

Når du kan måle det du taler om og udtrykke det i tal så ved du noget om det, når du ikke kan udtrykke det i tal er din viden svag og utilstrækkelig, det kan være begyndelsen til viden, men du er næppe i din tænkning, avanceret til et trin af videnskab.

Artiklen omhandler og præsenterer simple metoder til måling af modtagne støjniveauer ved VHF/UHF.

. E51LYC – Dxpedition til Pukapuka (OC098 – artiklen fortæller om ekspeditionen til denne ø, som befinder sig omkring 1200 km nordvest for Rarotonga blandt Nord Cook Island, som ligger i stillehavet midtvejs mellem Australien og Sydamerika.

– Magasinet Funkamateur for januar 2018 er også modtaget til biblioteket og af indholdet kan nævnes:

. FM transceiver for 2 m båndet med brug af DRA818V tranceiver modul.

. Kortbølgeudbredelse i ionosfæren. Allerede for 150 år siden forudsagde fysikeren James Clark Maxwell eksistensen- og udbredelsen af radiobølger, altså inden der overhovedet var udsendt et radiosignal (det først udsendte var i 1893 af Tesla). Artiklen fortæller hvilke mekanismer, som det drejer sig om.

. Modulær HF-niveaumåler op til 8GHz med detektor-IC AD8313. Med en Arduino Nano og lidt andre småting fra skuffen, fabrikeres med kun liden møje et system for målinger mellem 1 MHz til 8 GHz.

. Konstruktion til temperaturovervågning af loddekolbespidsen.

Ovenstående artikler. samt mange andre finder du i de omtalte magasiner i afdelingens bibliotek.

QST:

Herunder kan du komme med forespørgsler af teknisk art. Fortælle om projekter du selv har gang i, det kunne jo være, at andre var i gang med noget lignende, eller måske blev inspireret heraf, og som altid, jo mere input, ideer osv. Jo bedre projekt. Du kan jo også have færdiggjort en konstruktion, som kan have andre amatørers interesse.

Men QST kan også bruges, hvis du mangler en eller anden dims, eller måske har noget I overskud, med overskud menes f.eks. grej du har til salg (dog skal prisen aftales parterne mellem og ikke over radioen).

Nogen som har noget til QST?

  • intet at berette

Afslutning:

Det var så hvad Repeaternyt redaktøren har fundet frem til denne mandag aften. Husk, at du også kan være medbestemmende og bidragyder til, hvad Repeaternyt udsendelserne skal indeholde, ligeså vel som hvad vores forening angår. Har du har noget at bidrage med, info – spørgsmål, kommentarer og forslag, jamen så send blot en e-mail til repred@oz8jyl.dk, så sørger vi, i redaktionen, for den videre behandling.

Jeg siger tak for I aften og tak for i lyttede med.

Antal stationer ved indcheckning: 38

Dette indlæg blev udgivet i Repeaternyt. Bogmærk permalinket.