Repeaternyt 20. november 2017

God aften her kommer EDR Aalborg afdelingens Repeaternyt.

Udsendelsen bliver sendt over OZ4REN via OZ8JYL/A.

Det er OZ5HZ der er ansvarshavende og er ved Mikrofonen.

 

Ugen der gik:

 

Sidste mandag var der 36 stationer der tjekkede ind til repeaternyt.

 

Onsdag var klubben igen rammen omkring gode diskussioner og meningsudvekslinger. Der var også folk i værkstedet, byggelokalet, radiorummet og mødesalen. De fremmødte medlemmer leverede snak og liv i klubben.

 

RM medlem OZ5JBJ Jørgen havde arrangeret møde om EDRs nye vedtægter.

Finn Holmegaard OZ7ABM overtog fremlæggelsen men han havde da store vanskeligheder med at besvare spørgsmålene fra salen. Forslaget kan vel dårligt betegnes som et færdigt pålæg måske som et skitseprojekt med store mangler. Ved flere spørgsmål til bl.a. hvor demokratiet og medlemmernes garanti for at blive hørt var blevet af i EDR. Her blev Finn Holmegaard påfaldende tavs.

 

Til Repeaternyt d.20.11.2017 Indlæg fra OZ1LLY/Gert.

Efter mødet sidste onsdag i OZ8JYL var der debat om de fremtidige vedtægter, fra arbejdsgruppen var OZ7ABM Finn mødt op til høringsdebat, der blev luftet nogle utilfredsheder og fremsat ændringer som arbejdsgruppen vil arbejde med, indtil høringsperiode og debatfase er afsluttet d. 27.11.2017 herefter bliver forslaget færdiggjort, det sendes til E-afstemning d. 4. 12. 2017 blandt RM med frist for at stemme herom d. 11.12.2017.

På RM-møde d. 14. okt. 2017 stemte jeg for at et 1 kammersystem skal indarbejdes i vedtægterne, i alt stemte 20 for og 3 imod. Og hvorfor har jeg så stemt for! jeg tror det vil sikre ro og stabilitet i EDR fremover, vi har brug for dette for foreningens skyld, jeg hører medlemmer sige at de ikke gider mere bøvl, det skal siges at jeg har oplevet de 2 sidste RM-møder som afviklet i en god Radioamatørånd, det giver håb for fremtiden.

I medlemmer har stemt på hvem der skal i RM, og det betyder vel også at der er tillid til os, ellers må I vælge nogle nye næste år, det vigtige er hvad man syntes er til gavn for EDR.

Der skal være nogen som varetager vores interesser, antennetilladelser og frekvenser er ikke en selvfølge, derfor giver det god mening at have EDR.

Tak til oplæseren

Vy 73 OZ1LLY/Gert

RM Nordjylland

 

Nu kan man jo ikke sige at der er censur på repeater nyt. Det forholder sig jo anderledes med OZ – hvor jeg jo ikke længere kan få bragt indlæg. Jeg kunne holde et langt indlæg om de sidste RM-møder. Det vil jeg ikke men måden beslutninger blev truffet på er en væsentlig årsag til, at jeg ikke længere er medlem af EDR.

 

 

Klubbens printer i biblioteket.

Jeg var tirsdag i klubben for at printe opgaver til certifikat kurset. Det var en meget problematisk opgave og tog flere timer før det stod klart at nogen havde byttet rundt på papir skufferne i printeren. Det er en rigtig dårlig ide da den ene skuffe er defekt. Jeg har nu mærket skufferne op, så undlad venligst at bytte rundt på dem igen.

Der må ikke lægges papir i den øverste skuffe. Den er defekt.

Der må KUN lægges papir i den nederste skuffe.

Overholdes dette virker printeren udmærket.

 

Biblioteket har modtaget ARRLs nye Handbook 2018 og ARRLs antenna book nr 23.

 

Ugen der kommer og lidt til:

På Onsdag den 22. november er der igen Klubaften i OZ8JYL.

 

OZ5JBJ er i klubben onsdag aften og vil gerne diskutere de nye vedtægter.

Energistyrelsen har meddelt:
Der holdes prøve den 25. november 2017 kl. 1100 i Aalborg
Der er 17 personer til prøve denne dag. Vi får forhåbentligt en del nye radioamatører ud af den lørdag.

OZ2NML Søren har skrevet følgende.

Som de fleste nok har bemærket, så skriver kalenderen snart december, og
dermed er sæsonen for juleafslutninger i foreningslivet for alvor skudt i gang.
Bestyrelsen byder derfor klubbens medlemmer, YL samt XYL til julestue
onsdag den 13. december klokken 19:30.
Sædvanen tro vil der være æbleskiver, gløgg og amerikansk lotteri.
Vi bytter gaver, såfremt du medbringer en ikke relateret elektronik gave til en værdi af ca. 20,-
Skulle du eller jeres YL, XYL være i de kreative hjørner, modtager vi meget gerne juledekorationer til auktion.

Alle er velkommen

 

Søren poulsen (oz2ca)

oz2nml@gmail.com

 

I den lange kikkert

GF 2018 Onsdag D.28-02-2018 kl 19:30

 

Onsdag D.28-02-2018 kl1930 indkaldes der til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler

Dagsorden Iflg vedtægterne, endelig dagsorden kommer senere

Hilsen Bestyrelsen OZ8JYL

 

OZ2NML Søren bragte denne nyhed på EDRs forum 14/11 2017 men jeg har ikke set den i reperaternyt endnu. Jeg kan heller ikke finde den på OZ8JYLs hjemmeside.

 

For nu ikke at komme for sent har jeg været en tur i  foreningens vedtægter.

I §5 stk 3: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Der er altså stadig god tid til at få skrevet et eller andet til general forsamlingen.

 

 

Løst og fast :

 

Jeg vil stadig gerne at I skriver til mig om ideer til emner, der burde være med i udsendelsen. Bare skriv i repred@oz8jyl.dk.

 

Himlen over os – hvis skyerne ellers er væk:

Det ser ikke ud til at DMI synes vi skal se en skyfri natte himlen i denne uge.

Det er nu ikke, derfor vi må vente med at se ISS til den 30. November kl. 18:09.

ISS er synlig i dagene efter 30. november frem til den 16. december.

 

Iridiumglimt:

Der er en 2 til 4 iridiumglimt hver dag

Der har liget været et her i Aalborg kl. 17:17 med en styrke -8,5 og en igen kl. 18:21 med styrke -5,1. Hvis skyerne ellers havde været væk – to meget tydelige glimt.

Forudsat man bor i Aalborg, gå ind på hjemmeside og print et kort for din lokalitet.

 

Oplysninger stammer fra

http://www.heavens-above.com

På hjemmesiden kan der printes stjernekort over begivenhederne.

HUSK at indstille din placering øverst til højre inden du begynder din søgning.

 

Contest:

 

Der er flere muligheder for radioaktiviteter i den kommende weekend.

Jeg har valgt at nævne den helt store:

 

CQ Worldwide DX Contest, CW: 0000Z, Nov 25 to 2400Z, Nov 26

Det er altså nøglen der skal slides på i den kommende weekend.

Regler med mere findes på:

http://www.cqww.com

 

 

DX aktiviteter:

 

Det siges at forholdene er dårlige men der køres stadig DX hver dag.

Fra følgende link:  dxnews.com  har jeg hentet følgende:

 

A44A Oman

Issa, A41NW inform dxnews.com, that International Team of Radio Amateurs will be active from Oman in CQ WW DX CW

AH2R Guam Island

De er også

med i CQ WW DX CW Contest 25 – 26 November 2017 as AH2R.
Gå ind på hjemmesiden dxnews.com og se hvad kokosnødder også kan bruges til.

Det kan måske være inspiration til en julegave for den modige.
Der er mange andre at vælge i mellem – bare se på hjemmesiden dxnews.com

 

 

QST:

Her kan du bringe forespørgsler af tekniske art, eller bare viderebringe et godt råd.

Du må gerne sende et spørgsmål til repred@oz8jyl.dk

Måske har dit sidste projekt været så stor en succes, at du gerne vil fortælle os andre om det.

Det kan også være du mangler en eller anden stump, eller måske har noget i overskud.

Med overskud menes f. eks grej du har til salg.

(Pris aftales direkte mellem parterne og ikke her over repeateren).

 

Er der nogen der har noget til QST ?

Oz5hp: DX for WIN 9,03 er installeret

 

OZ5HZ:
Jeg har øget kondensatoren i min I-com HM-133 mikrofonen med 1,5 µF.

Der er det I lytter på lige nu.

Jeg har købt en kineser mikrofon til min I-com 880.

Den har et lidt anderledes print layout men der komme nok flere eksperimenter med den.

 

Efterlysning:

Under min søgning på OZ8JYLs hjemmeside fandt jeg ud af at der er afholdt en bestyrelsesmøde 5. september kl. 18. Er der nogen der har set er referat fra dette møde?

Afslutning:

Husk på – at også du, i høj grad er medbestemmende om hvad denne udsendelse skal indeholde.

Hvis du har noget at bidrage med, så er du velkommen til at sende det til repred@oz8jyl.dk, så skal redaktionen nok viderebringe det.

Tak for i aften og tak for I lyttede med:

Næste repeaternyt kommer mandag den 27. november 2017 kl. 1900 og denne aften er det OZ5HZ Finn, der er ved mikrofonen.
Tune ind denne aften, der vil helt sikkert være nyt fra den nyligt overståede certifikat prøve.

 

Indkald af lyttende stationer:

Startende med OZ0 stationer.

 

Tak til alle indtjekkende og alle dem der bare lyttede med.

 

73 OZ5HZ

 

Repeateren er fri.

 

Der var i alt xx stationer der tjekkede ind.

Dette indlæg blev udgivet i Repeaternyt. Bogmærk permalinket.