OB referat september

Aalborg den 11-09-2017

 

*** REFERAT ***

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 11 september 2017 klokken 18:00.

Fremmødte var: OZ1FXO, OZ1JEE, OZ2CP, OZ2NML, OZ7QQ, OZ7SH

Afbud: Ingen

Referenten var: OZ2NML

Dagsorden er som følgende

1. Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger, godkendt.

2. Godkendelse af referat

Ingen bemærkninger, godkendt.

3. Beretninger

1. Formanden.

2. Kasserens beretning.

4. Behandles

1. Opfølgning fra sidste ordinære bestyrelsesmøde:

Antenneprojektet afventer at blive justeret ind, der skal en op i masten (oz1jee)

men han har ikke haft tiden/helbred til dette.

2. Licens kursus status?

Kasseren sender tilmeldingerne videre til Finn OZ5HZ så tager han kontakt til

deltagerne.

3. Nye medlemmer:

Der er kommet 4-5 nye medlemmer henover ferien

4. Midtvejs udvalgsmøde

Dato 27/9-2017 kl 2000

5. Fremtidig virksomhed

1. Indsendelse til EDR.DK

Oplysning om midtvejs møde

2. Auktion

Lørdag 7-10-2017 kl. 1200

oz1jee, fredag aften tager kontakt til oz5hp, oz1fym, oz1eoi

Aalborg den 11-09-2017

Side 2 af 2

oz1fxo, indkøb af proviant

oz7qq, køkken tjans

oz2cp, ad hoc opgaver

oz2nml, evt køkkentjans (afhængig af job)

3. ATF 2017:

første søndag 5 nov. Evt tilskuds model som forrige år. 100kr/person

6. Eventuel

1.

Med venlig hilsen

Sekretæren, OZ2NML Søren Poulsen

 

Sekretæren oz2nml Søren

Dette indlæg blev udgivet i Ordinær bestyrelsesmøde. Bogmærk permalinket.