Repeaternyt 13-11-2017

Godaften-det er mandag den 13-11-2017. 
Klokken er blevet 19.00 og det er tid til Repeaternyt fra EDR Aalborg afd.

Udsendelsen er sendt over OZ4REN – via OZ8JYL/A.
Redaktør og ansvarshavende for denne udsendelse, er OZ1DWK.

Ugen som er gået:

I onsdags var der almindelig klub aften og der var et pænt fremmøde.Der var folk i radio-rummet og der var gang i instrument værkstedet også og der var gang i de bløde i biblioteket og ellers gik snakken  omkring kaffebordene og der bliver diskuteret mangt og meget omkring det at være radio-amatør.

Ugen som kommer.

På onsdag den 15-11-2017 er der almindelig klub aften og vært ved kaffen er OZ1JEE Bjarne som står for det kulinariske.Det er også denne aften vi skal diskutere og debattere de fremtidige vedtægter for vores fremtidige EDR så mød op så du kan være medbestemmende om hvad der skal ske med EDR i fremtiden.Det er jo vores allesammens klub møder man ikke op er det jo lidt svært bagefter at kritisere hvad som foregår, så mød op og giv din mening  om hvad der skal til for at få EDR på rette spor.
Mødet starter kl.1930.

Løst og fast.

Indlæg fra OZ5JBJ Jørgen.

Hej rep nyt.

Hej til alle lyttende

Som I sikker ved så blev der, lørdag den 14 oktober 2017 afholdt repræsentantskabsmøde i EDR.

En af de ting som der var på dagsordenen var vedtægter.

RM valgte ikke at vedtage nogle af de forslag der var fremsat. RM valgte derimod at nedsætte et udvalg som skal færdiggøre de vedtægter der allerede har været bragt i OZ 9/2017 side 356-357, fremsat af Istvan oz1eyz og Claus oz1fdh, hvor man overgår til et “et kammer system”, RM skal vælge HB og formand udfra sin midte og et udvalg til at udarbejde en forretningsorden til at supplerer vedtægterne.

Der blev vedtaget følgende tidsplan for arbejdet.

16 okt – 13 nov – De to udvalg arbejder med færdiggørelse af nye vedtægter og ny forretningsorden.

13 nov – 27 nov – Høringsfase blandt RM og medlemmer

27 nov – 4 dec – Indput fra høringensfasen bliver indarbejdet.

4 dec – 11 dec – Afstemning i RM.

Jeg har bedt om at få reserveret  klubaftenen den 15 november fra 19.30 til 22.00 til debat af det der kommer fra de to udvalg. Jeg har også reserveret den 22 november hvis vi skulle få brug for det.

Jeg vil prøve at komme med mere information de kommende mandage, når/hvis der kommer noget.

Jeg håber at mange af jer vil møde op og deltage i debatten den 15. november.

Personligt høre jeg gerne fra alle radioamatører, medlemmer af og ikke medlemmer af oz8jyl og edr.

Det her vedkommer alle radioamatører og alle input er mere end velkomne.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Johansen

RM medlem for Region Nordjylland

oz5jbj snabel-a bjohansen punktum dk

QST:

Herunder kan du komme med forespørgsler af teknisk art. Fortælle om projekter du selv har gang i, eller det usandsynlige er sket, at du har færdiggjort et projekt som virker og som du mener kan have andre amatørers interesse. Det kan også være at du mangler en eller anden dims, eller måske har noget i overskud, med overskud menes f.eks. grej du har til salg (dog skal prisen aftales parterne imellem).

Før jeg slutter vil jeg lige komme med en lille reminder:

HUSK, FØR DEN SIDSTE PERSON FORLADER KLUBBENS LOKALER, SKAL RADIOER, PC’ER OG ANDET ELEKTRONIK INVENTAR SLUKKES. LYSET SKAL SELVFØLGELIG OGSÅ SLUKKES SAMT DØRE OG VINDUER LUKKES.

 

Husk at også du, i høj grad er medbestemmende om hvad denne udsendelse skal indeholde.

Det var så hvad repeater nyt-redaktøren valgte at bringe denne mandag aften.

 

Har du noget til repeater nyt, info – spørgsmål så send en e-mail til repred@oz8jyl.dk, så vil redaktionen sørge for den videre behandling.

 

Næste repeater nyt kan du høre mandag den 20-11- 2017 og da vel det være OZ5HZ Finn som er ved micen.

 

Indkald af lyttende stationer, og jeg starter med OZ9 stationer.

 

Det var så slut for i aften.

 

Tak fordi du lyttede med, repeateren er fri.

 

Antal stationer ved indcheckning: 36

Dette indlæg blev udgivet i Repeaternyt. Bogmærk permalinket.