Referat OB 12-08-2019

Referat fra ordinær bestyrelsesmøde i EDR Aalborg, mandag den 12. august 2019 klokken 18:00.
Fremmødte: OZ1JEE, OZ1FXO, OZ7SH, OZ2CP, OZ7QQ. Referent: OZ7SH

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.

2. Godkendelse af referat – godkendt.

3. Beretninger
1. Formandens – intet.
2. Kassererens – har modtaget nogle indmeldelser af nye medlemmer.

4. Behandles
1. Opfølgning fra sidste ordinære bestyrelsesmøde: EDR temadag d. 15 juni – Dagen forløb godt, arrangementet var fint planlagt af EDR, vores praktiske hjælp gav et lille bidrag til klubkassen. Det kan anbefales at andre klubber også bakker op om EDR´s arrangementer
2. Indkommende forslag –
Ansøgning om tilskud til Rold-repeater– tilskud bevilget.

5. Fremtidig virksomhed
80 års jubilæum Lørdag 24 august kl. på Forchammersvej, planlægningen af dagens program blev færdiggjort og opgaver fordelt.
Auktion 5 oktober 2019 kl. 11.00 planlægning næste OB.
Næste bestyrelsesmøde den 17 sept. Kl 18.00 Samt Tirsdag 5 nov.

6. Eventuelt – intet.

Med venlig hilsen
Sekretæren, OZ7SH Steen Hovaldt

Dette indlæg blev udgivet i Ordinær bestyrelsesmøde. Bogmærk permalinket.