Referat OB 05-11-2019

Referat fra ordinær bestyrelsesmøde i EDR Aalborg, tirsdag den 5 november 2019 klokken 18:00.
Fremmødte: OZ1JEE, OZ1FXO, OZ2CP, OZ3HRO, OZ7QQ, OZ7SH.
Referent: OZ7SH

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.

2. Godkendelse af referat – godkendt

3. Beretninger
1. Formanden – er glad for, at en del af klubben medlemmer bakker op om spejdernes radio aktiviteter Jota/Joti.
2. Kassereren – Bankskifte er undersøgt, andre banker ikke billigere eller bedre end vores nuværende. Bankskifte er derfor ikke aktuelt.

4. Behandles
1. Opfølgning fra sidste ordinære bestyrelsesmøde:
Auktion 5 oktober gik godt, omsætning på linje med tidligere. Afsluttede til fornuftig tid, starten kl. 11 vil blive brugt fremover.
Mobilepay er på vej.
Lydisolering i radiorum og sal. Vi får lavet en måling, der giver os nogle gode ideer om tiltag.
Dna mærkning er bestilt og vores udstyr bliver opmærket.
2. Indkommende forslag: ingen.

5. Fremtidig virksomhed
Juleafslutning 11 december kl. 19.30 Opgaver blev fordelt.
Generalforsamling onsdag 26 febr. 2020. Deadline 1 febr.
Næste bestyrelsesmøde Tirsdag den 14 januar 2020

6. Eventuelt. Hans Ove deltager i Aalborg Kommunes foreningsdag.

Med venlig hilsen
Sekretæren, OZ7SH Steen Hovaldt

Dette indlæg blev udgivet i Ordinær bestyrelsesmøde. Bogmærk permalinket.