Referat fra ordinær bestyrelsesmøde 16-08-2022

Aalborg den 16. august 2022

***REFERAT***

Referat fra ordinær bestyrelsesmøde i EDR Aalborg,
Tirsdag den 16. august 2022 klokken 18:00
Fremmødte: OZ1JEE, OZ2CP, OZ5QI, OZ8Y, OZ9MF, OZ7SH Referent: OZ7SH
1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.
2. Godkendelse af referat – godkendt.
3. Beretninger
1. Formanden – ingen bemærkning.
2. Kassereren – et nyt medlem, flere viser interesse for licensprøven.
4. Behandles

1. Opfølgning fra sidste ordinære bestyrelsesmøde. Klubben har fået opdateret adgangskort.
2. Indkommende forslag. Køb af Hjertestarter – der er allerede en på bygningen bag klubben.
5. Fremtidig virksomhed
Efterårsauktion 1 oktober. Bjarne, Carsten og Bent kommer.
Licensprøve i efteråret d. 24 september (kun prøve, ingen kursus) 1jee, 8Y, 5QI kommer
Arbejdsdag i Klubben indv, Udv. Fælles klubudvalg er ikke endeligt fastsat.

Næste bestyrelsesmøde 13 september. Mad OZ7SH.
6. Eventuelt. Klubbens info telefon nr. er opdateret.
Med venlig hilsen
Sekretæren, OZ7SH Steen Hovaldt.

Dette indlæg blev udgivet i Ordinær bestyrelsesmøde. Bogmærk permalinket.