Referat fra ordinær bestyrelsesmøde 25-10-2022

Aalborg den 25. oktober 2022

***REFERAT***

Referat fra ordinær bestyrelsesmøde i EDR Aalborg,
Tirsdag den 25. oktober 2022 klokken 18:00
Fremmødte: OZ1JEE, OZ2CP, OZ5QI, OZ8Y, OZ9MF, OZ7SH Referent: OZ7SH
1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.
2. Godkendelse af referat – godkendt.
3. Beretninger
1. Formanden – auktionen gik godt, der var et fint fremmøde. Der savnes aktivitet/foredrag til

mødeaftenerne, håber foredragsudvalget har noget på vej.
2. Kassereren – har modtaget et par nye tilmeldinger til licensprøve.
4. Behandles
1. Opfølgning fra sidste ordinære bestyrelsesmøde.
Fieldday forløb godt på nye plads i Nrsb. Flere klubmedlemmer kom besøg.
Efterårs auktion 1. oktober. Godt arrangement, der tegner til at give et overskud til klubben.
Licensprøve d. 24 september. 5 tilmeldte – 4 fremmødte der fik de licenser de satsede på.

2. Indkommende forslag – intet.
5. Fremtidig virksomhed –
Dato for årets juleafslutning er d. 14-12-22
Dato for næste Generalforsamling er d. 01-03-23
Næste bestyrelsesmøde 29 november 2022. kl.18.00

6. Eventuelt. På vores hjemmeside foretages en oprydning, mht. uaktuelle oplysninger.

Med venlig hilsen
Sekretæren, OZ7SH Steen Hovaldt

Dette indlæg blev udgivet i Ordinær bestyrelsesmøde. Bogmærk permalinket.