Referat for ordinær bestyrelsemøde Tirsdag d. 10 Maj 2022

                                                                                             Aalborg den 10. maj 2022

 

                ***REFERAT***                                      

 

Referat fra ordinær bestyrelsesmøde i EDR Aalborg,

                                         tirsdag den 10. maj 2022 klokken 18:00

Fremmødte: OZ1JEE, OZ2CP, OZ5QI, OZ8Y, OZ9MF, OZ7SH    Referent: OZ7SH

 1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.
 2. Godkendelse af referat – godkendt.
 3. Beretninger
 4. Formanden – ingen bemærkning.
 5. Kassereren – ingen bemærkning.
 6. Behandles
 7. Opfølgning fra sidste ordinære bestyrelsesmøde. GF forløb planmæssigt og godt.                
 8.    Indkommende forslag. ingen
 9. Den Nye bestyrelse, der var en snak om bestyrelses arbejdet og opgavefordeling.
 10. Lave køreplaner/checklister for klubbens arrangementer, Auktioner, GF og Julafslutning
 11. Fremtidig virksomhed

       Dato for Udvalgsmøde i 2022  – 31 maj  kl.19.00 indkaldelse sendes pr. mail

       Licensprøve / kursus. Vi kan overveje at afholde en prøve i efterår

       Arbejdsdag i Klubben indv, Udv, Husudvalg. Bestyrelse ønsker indkaldt til arbejdsdag evt. efter sidste møde inden sommerferie. Kommunen har bevilget maling til at male de lokaler med fugt skader. Opryd udenfor er tiltrængt. Øvrige brugere af huset ønskes inddraget.

                                 Næste bestyrelsesmøde tirsdag 7/6-22 kl.18.00

 1. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Sekretæren, OZ7SH Steen Hovaldt

Dette indlæg blev udgivet i Ordinær bestyrelsesmøde. Bogmærk permalinket.