Referat OB møde Januar 2018

 

*** REFERAT ***

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 15-01-2018 klokken 18:00.
Fremmødte var: OZ1FXO, OZ1JEE, OZ2CP, OZ2NML, OZ7QQ, OZ7SH
Afbud:
Referenten var: OZ2NML

Dagsorden er som følgende.

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Ingen bemærkninger, godkendt.

 

 1. Godkendelse af referat
  Ingen bemærkninger, godkendt.

 

 1. Beretninger
  1.Formanden.
  Et nyt år er startet, så med strøm på batterierne igen, så er vi klar til at tage fat på næste del af sæsonen.

      Lad os håbe vi får en masse frisk aktivitet i klubben uanset om det er teknik snak eller           teknik roderi, begge dele har lige stor berigtigelse 

      Jeg håber på at medlemmerne kommer med en masse gode ideer til både det ene og            andet 

Godt nytår 

vy 73 de oz1jee

2. Kasserens beretning.
Vi har fået skiftet vores projekter.
Regnskabet er næsten klar til tryk.

       

 1. Behandles
  1. Opfølgning fra sidste ordinære bestyrelsesmøde:
  2. Generalforsamling 2018.
   Siderne til GF folderen sendes til Benny OZ7QQ
   Folderen udsendes start februar på mail

   

 1. Fremtidig virksomhed

Udvalgsmøde 20 marts
Forårsauktion 7April
Sidste klubaften inden Sommerferien 20/6
Førsteklubaften efter ferien 8/8-2018
Midtvejs udvalgsmøde 22/8
Efterårsauktion lørdag 6/10-2018
juleafslutning 12/12-2018               

 1. Eventuel
  Intet

Med venlig hilsen
Sekretæren, OZ2NML Søren Poulsen

Dette indlæg blev udgivet i Ordinær bestyrelsesmøde. Bogmærk permalinket.