OB Referat november

*** REFERAT ***

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 13-11-2017 klokken 18:00.

Fremmødte var: OZ1FXO, OZ1JEE, OZ2CP, OZ2NML, OZ7QQ

Afbud: OZ7SH

Referenten var: OZ2NML

Dagsorden er som følgende.

1. Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger, godkendt.

2. Godkendelse af referat

Ingen bemærkninger, godkendt.

3. Beretninger

1. Formanden.

2. Kasserens beretning.

Der arbejdes på at få maillisten op og køre så der kan udsendes GF indkaldelse

via den.

Fra 1-1-2018 er prisen på Øl og Vand 10,- kaffe koster 10kr

4. Behandles

1. Opfølgning fra sidste ordinære bestyrelsesmøde:

Auktionen gik godt, mange købere og sælgere og gode ting til salg som altid, tak

for det store fremmøde.

ATF: Der var 7 medlemmer der mødte frem.

2. Juleafslutning.

Onsdag 13-12-2017, medlemmerne er velkommen til at sponsere en

juledekoration, der bortauktioneres og indtægten går til klubbens aktiviteter.

der indkøbes lodder til amerikansk lotteri.

Grønne duge og røde servietter

Der sendes noget til repred

3. Generalforsamling 2018.

28-02-2018. Gf folder opstartes

Følgende er på valg. OZ2CP, OZ1JEE, OZ2NML

Aalborg den 13-11-2017

Side 2 af 2

Sagen videre behandles på Dec. OB

5. Fremtidig virksomhed

1. Juleafslutning

2. Næste OB 11-12-2017

6. Eventuel

Spørgsmål ang. Opsætning af Hjertestarter, dette undersøges

Der oprettes et online arkiv til div kvitteringer samt gemmes der en papirudgave

Med venlig hilsen

Sekretæren, OZ2NML Søren Poulsen

 

Dette indlæg blev udgivet i Ordinær bestyrelsesmøde. Bogmærk permalinket.