Repeaternyt 15-10-2017

Godaften-det er mandag den 16-10-2017. 
Klokken er blevet 19.00 og det er tid til Repeaternyt fra EDR Aalborg afd.

Udsendelsen er sendt over OZ4REN – via OZ8JYL/A.

Redaktør og ansvarshavende for denne udsendelse, er OZ1DWK.

Ugen som er gået:

I onsdags var der almindelig klub aften og der var et fint frem møde.
Der blev kørt noget radio fra HF rummet med VHF Radioerne og ellers var der almindelig gang i snakken om hvad vi nu går og tumler med i det daglige nogle er jo ramt af arbejde og vi andre kan bedre tumle med vores fælles hobby.Der var også god snak omkring kaffe bordene hvor mangt og meget bliver diskuteret omkring vores dejlige hobby.

Ugen som kommer.

På onsdag den 18-10-2017 er der almindelig klub aften og vært ved kaffen er OZ2CP Carsten kom ud i klubben og vær med til det gode samvær og nogle gode diskussioner om vores fælles hobby.Der er jo også et stort udvalg af instrumenter man bruge og kan man ikke selv så er der altid en eller anden som kan hjælpe.

Løst og fast.

Indlæg fra OZ5HZ.

Dav Repred

Jeg har fået bekræftet Certifikat prøven i Aalborg afdelingen.

Energistyrelsen har meddelt:

Vi opretter en prøve den 25. november 2017 kl 1100 i EDR Aalborg

Den vil fremgå på vores hjemmeside om et par dage.

https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/radioamatoerer

Center for Tele / Centre for Telecoms

Med venlig hilsen

Finn Johansen

Indlæg fra OZ2NML Søren.

Kan tilføje at der på amatørtræf fyn 5 nov også er mulighed for at komme op til prøve, hvis man har mod på det.

Søren poulsen (oz2ca)

Indlæg fra OZ5JBJ Jørgen.

Hej rep nyt.

Så faldt telefonen og e-mailen lidt til ro 🙂

Håber at I kan nå at få følgende med i aftenen repeaternyt.

Hej til alle lyttende

Som I sikker ved så blev der, lørdag den 14 oktober 2017 afholdt repræsentantskabsmøde i EDR.

En af de ting som der var på dagsordenen var vedtægter.

RM valgte ikke at vedtage nogle af de forslag der var fremsat. RM valgte derimod at nedsætte et udvalg som skal færdiggøre de vedtægter der allerede har været bragt i OZ 9/2017 side 356-357, fremsat af Istvan oz1eyz og Claus oz1fdh, hvor man overgår til et “et kammer system”, RM skal vælge HB og formand udfra sin midte og et udvalg til at udarbejde en forretningsorden til at supplerer vedtægterne.

Der blev vedtaget følgende tidsplan for arbejdet.

16 okt – 13 nov – De to udvalg arbejder med færdiggørelse af nye vedtægter og ny forretningsorden.

13 nov – 27 nov – Høringsfase blandt RM og medlemmer

27 nov – 4 dec – Indput fra høringensfasen bliver indarbejdet.

4 dec – 11 dec – Afstemning i RM.

 

Jeg har bedt om at få reserveret  klubaftenen den 15 november fra 19.30 til 22.00 til debat af det der kommer fra de to udvalg. Jeg har også reserveret den 22 november hvis vi skulle få brug for det.

 

Jeg vil prøve at komme med mere information de kommende mandage, når/hvis der kommer noget.

 

Jeg håber at mange af jer vil møde op og deltage i debatten den 15. november.

Personligt høre jeg gerne fra alle radioamatører, medlemmer af og ikke medlemmer af oz8jyl og edr.

Det her vedkommer alle radioamatører og alle input er mere end velkomne.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Johansen

RM medlem for Region Nordjylland

oz5jbj snabel-a bjohansen punktum dk

 

 

QST:

Der er i øjeblikket en hel del DX operationer som der er gode mugligheder for at køre der er bl.andetS9CO Sao Tome-T88VA Palau-VK9CT Cooks Keeling IS-S21ZDC Banladesh-VU7T Laksehadweep IS-3C-OL Annabon IS plus en del mere der kan man gå ind på DX-World og se mere.

OZ1KAI Har fået en 30 m. mast monteret i dag og der kommer billeder om det senere.

OZ5QI Ville høre om der var nogen der havde nogle små 12v pære tilet BogO instrumet RV9

Herunder kan du komme med forespørgsler af teknisk art. Fortælle om projekter du selv har gang i, eller det usandsynlige er sket, at du har færdiggjort et projekt som virker og som du mener kan have andre amatørers interesse. Det kan også være at du mangler en eller anden dims, eller måske har noget i overskud, med overskud menes f.eks. grej du har til salg (dog skal prisen aftales parterne imellem).

Før jeg slutter vil jeg lige komme med en lille reminder:

 HUSK, FØR DEN SIDSTE PERSON FORLADER KLUBBENS LOKALER, SKAL RADIOER, PC’ER OG ANDET ELEKTRONIK INVENTAR SLUKKES. LYSET SKAL SELVFØLGELIG OGSÅ SLUKKES SAMT DØRE OG VINDUER LUKKES.

Husk at også du, i høj grad er medbestemmende om hvad denne udsendelse skal indeholde.

Det var så hvad repeater nyt-redaktøren valgte at bringe denne mandag aften.

 

Har du noget til repeater nyt, info – spørgsmål så send en e-mail til repred@oz8jyl.dk, så vil redaktionen sørge for den videre behandling.

 

Næste repeater nyt kan du høre mandag den 23-10- 2017 og da vel det være OZ5HZ Finn som er ved micen.

 

Indkald af lyttende stationer, og jeg starter med OZ5 stationer.

Det var så slut for i aften.

Tak fordi du lyttede med, repeateren er fri.

Antal stationer ved indcheckning: 35

 

Dette indlæg blev udgivet i Repeaternyt. Bogmærk permalinket.