Repeaternyt 01-03-2021

Godaften-det er mandag den 1-3-2021. Klokken er blevet 19.00 og det er tid til Repetér nyt fra EDR Aalborg afd.
Udsendelsen er sendt over OZ4REN – via OZ8JYL/A.
Redaktør og ansvarshavende for denne udsendelse, er OZ7ZW.

Ugen som kommer
Klubben vil forsat være lukket

Løst og fast
Klubben vil forsat være Lukket. Har du brug for at komme i Klubben for at hente et eller andet er det muligt, hvis det på forhånd aftales med et bestyrelsesmedlem.
Så har jeg lige lidt til jer der har interesse for ASR Repeater, så er der kommet lidt flere på ASR nettet info kan findes på http://hamrepeater.dk/asr/.

Tjek mail

Hej Repred

Så inden at der går lomme filosofi i den, så er der hermed ny info

Så vi kommer ikke til at åbne endnu desværre ☹

Vy 73 de oz1jee

Nedstående er dele af en lang mail modtaget fra Aalborg kommune, der er fjernet de dele der ikke vedrører klubben, den fulde mail kan ses ved henvendelse til formand eller kasserer.
Redigeret af OZ1FXO Hans Ove

—– Mail uddrag start —-
Til foreninger, samråd, aftenskoler, forsamlingshuse, daghøjskoler, frivillig sociale foreninger, selvejende idrætshaller m.fl.

Som I sikkert er bekendte med, så forlængede Statsministeren i går de nuværende restriktioner for bl.a. forenings- og fritidslivet frem til og med den 5. april 2021. Dog med den glædelige undtagelse, at ”Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.”

Det vil sige, at nedenstående er gældende pr. 1. marts 2021

Alle indendørs aftenskole-, daghøjskole-, forenings-, fritids- og idrætsaktiviteter skal fortsat aflyses og lukkes ned frem til og med den 5. april 2021

• Alle klub- og foreningslokaler, omklædningsrum, toiletter, cafeterier, værksteder, mødelokaler, motions- og fitnesslokaler, idrætshaller og sale, svømmehaller, badelande mv. skal, som udgangspunkt, fortsat holdes lukket frem til og med den 5.april 2021

• Alle arrangementer – både udendørs og indendørs – af social karakter, skal fortsat aflyses

Anvendelse af fritidsfaciliteter/klubhuse

For kommunale fritidsfaciliteter/klubhuse er følgende gældende:

Klubhuse mv.

• Fritidsfaciliteter/klubhuse kan åbnes for administrativt arbejde, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes. I tilfælde af, at en forening/bruger benytter sig af denne mulighed, så er det den enkelte forening/bruger, som er ansvarlig for at Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes, herunder krav til rengøring, antal personer mv.

• Der kan i begrænset omfang være adgang til toiletter, forudsat at Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes. Det er foreningen/brugeren af fritidsfaciliteten/klubhuset, der bestemmer, om der skal være adgang til toiletterne, herunder vurderer i hvilket omfang. Det er den enkelte forening/bruger, som er ansvarlig for at Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes, herunder krav til rengøring, undgå kødannelse mv.

• Efterleves ovennævnte retningslinjer ikke må det forventes, at den pågældende facilitet lukkes.

Det er til enhver tid brugerens/foreningens eget ansvar at sikre, at retningslinjerne udstukket af Kulturministeriet og Sundhedsstyrelsen efterleves.

Se nærmere på Kulturministeriets hjemmeside:
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

Sundhedsstyrelsens anbefalinger: https://www.sst.dk/da/corona

Link til overblik over gældende restriktioner: www.coronasmitte.dk

I opfordres fortsat til, som supplement til ovenstående, at følge de vejledninger jeres forbund og paraplyorganisationer udstikker. Brugere og foreninger, der ikke har en paraplyorganisation, kan som supplement til myndighedernes anvisninger følge med på Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside www.duf.dk – alternativt, om nødvendigt, kontakte forvaltningen.

Til jeres orientering arbejder Aalborg Idrætspark, Fritidsområdet og Landdistriktsafdelingen hjemmefra foreløbig til og med den 5. april 2021.

Afslutningsvis vil vi endnu engang gerne kvittere for den store forståelse og tålmodighed, vi møder hos jer alle. Vi oplever, at I alle fortsat tager et stort medansvar og tager situationen alvorligt. TAK for det.

Sker der nyt vil I blive orienteret.

Venlig hilsen

Erik Kristensen
Afdelingschef

Fritid og Landdistrikt
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

—– Mail uddrag slut —–

QST:
Herunder kan du komme med forespørgsler af teknisk art. Fortælle om projekter du selv har gang i, eller det usandsynlige er sket, at du har færdiggjort et projekt som virker og som du mener, kan have andre amatørers interesse. Det kan også være at du mangler en eller anden dims, eller måske har noget i overskud, med overskud menes f.eks. grej du har til salg (dog skal prisen aftales parterne imellem). Og ikke her på repeateren.

Slut
Før jeg slutter, vil jeg lige komme med en lille reminder:
HUSK, FØR DEN SIDSTE PERSON FORLADER KLUBBENS LOKALER, SKAL RADIOER, PC’ER OG ANDET ELEKTRONIK INVENTAR SLUKKES. LYSET SKAL SELVFØLGELIG OGSÅ SLUKKES SAMT DØRE OG VINDUER LUKKES.
Husk at også du, i høj grad er medbestemmende om hvad denne udsendelse skal indeholde.
Det var så hvad repetér nyt-redaktøren valgte at bringe denne mandag aften.
Har du noget til repeater nyt, info – spørgsmål så send en e-mail til repred@oz8jyl.dk, så vil redaktionen sørge for den videre behandling. Husk deadline senest søndag kl 18.00
Næste repetér nyt kan du høre mandag den 8-3-2021 og da vil det være OZ2RMS som er ved micen.

Så er vi kommet til ind tjek stationer jeg begynder med OZ 9 stationer

Ind tjekende stationer antal 51 stk.

Dette indlæg blev udgivet i Repeaternyt. Bogmærk permalinket.