Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 23/1-2024

Aalborg den 8 januar 2024

***REFERAT***

Referat fra ordinær bestyrelsesmøde i EDR Aalborg,
Mandag den 8 januar 2024 klokken 18:00
Fremmødte, OZ2CP, OZ5QI, OZ7SH, OZ1JEE, OZ8Y forhindret Afbud: OZ9MF Referent: OZ7SH
1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.

2. Godkendelse af referat – godkendt.

3. Beretninger
1. Formanden – ønsker alle glædelig bagjul og godt nytår.
2. Kassereren – blev forhindret pga. arbejde.

4. Behandles
1. Opfølgning fra sidste ordinære bestyrelsesmøde.
Juleafslutning 13. december- en god aften, som var rigtig hyggelig og med pænt fremmøde.
Licensprøve 16. december – 17 personer deltog og de fleste fik vist et positivt udbytte.
Regnskab – telefonisk info om at regnskabet skrider fremad.
Ønsket om internet via fiber – kommunen har endnu ikke vendt tilbage.
2. Indkommende forslag.
Ingen.

5. Fremtidig virksomhed –
2023 Regnskab afsluttes januar/februar så det kan være klar til GF24.
GF 2024 er d. 13. marts 2024.
Næste bestyrelsesmøde tirsdag 6. februar
Forårsauktion 6 april 2024

6. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Sekretæren, OZ7SH Steen Hovaldt

Dette indlæg blev udgivet i Ordinær bestyrelsesmøde. Bogmærk permalinket.