Repeaternyt 28-09-2020

Godaften.
Det er blevet mandag d. 28 september 2020 og klokken er blevet 19.00, det er igen blevet tid til Repeater nyt fra EDR Aalborg Afd.
(kommer jeg over repeateren ??)
Aftenens udsendelsen sendes via OZ8JYL/A over OZ4REN, og ved mikrofonen er det OZ4SKK der er redaktør for aftenens udsendelse.

UGEN DER ER GÅET !

I onsdag var der almindelig Klubaften i lokalerne på FORCHHAMMERSVEJ, jeg var selv fraværende, men er helt sikker på at den har stået på hygge og bytning af historier, som der plejer at være.

UGEN SOM KOMMER:

Og på onsdag d. 30 september er der som sædvanlig Klubaften fra kl.19.00, hvor der grundet Corona er aflysning af kaffe/kage, men høflig selvbetjening fra køleskab, husk afspritning og god hygiejne!

Her kommer et link med de nye restriktioner fra d. 25/9-2020. Med nye retningslinjer og skærpede tiltag:

https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/September/Stigende-smitte-faar-myndighederne-til-at-forlaenge-og-skaerpe-tiltag-mod-COVID-19.aspx

Og info fra myndighederne:

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

Fremtiden og lidt til:

Efterårsauktionen i oktober i OZ8JYL AFLYSES GRUNDET CORONA !!

—–

Amatørtræf FYN D.8 November 2020 AFLYSES GRUNDET CORONA !! Hvor der i 2020 kunne være afholdt 20 års jubilæum, dette udskydes til en ny dato, hvor at der er booket i FKS hallerne i Odense D. 7 november 2021.

Alt info om dette kan ses på Facebook under “ Amatørtræf Fyn “

—–

Så er der kommet en mail fra Aalborg kommune sundhed & kulturforvaltning om tiltag og info grundet Corona/covid-19 i foreningslivet i Aalborg.

Til Radioamatørklubben Oz8jyl

Fra centralt hold påpeges vigtigheden af at vi alle fortsat fastholder retningslinjerne vedrørende hygiejne, afstand mv. for at afvæbne COVID-19 spredning.

Vi vil derfor, med denne mail, påminde jer om de gældende retningslinjer, samt bede jer videresende denne mail til trænere/ledere/ formænd mv., så vi sikrer, at retningslinjerne kendes og efterleves i fritids- og foreningslivet og de faciliteter som benyttes.

Vi forventer selvfølgelig, at retningslinjerne efterleves, og vi vil i den forbindelse gøre opmærksom på følgende, som fortsat er gældende:
• At forsamlingsforbuddet fortsat er gældende. Dvs. maks. 100 personer (dog maks. 500 ved arrangementer, aktiviteter mv. hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned)
• At kravet om ekstraordinær god hygiejne fortsat er gældende – herunder rengøring af omklædningsrum, toiletter, rekvisitter mv.
– Brugere der vælger at benytte omklædningsrum, skal lave en plan for rengøring og desinfektion ud fra de gældende retningslinjer (herunder også synliggørelse af maks. antal personer i omklædningsrummene). Det er foreningens eget ansvar at retningslinjerne efterleves. Planen skal fremvises ved forespørgsel herom.
• At brugere/foreninger mv. efterlader lokaler (toiletter, omklædningsrum, klublokaler, rekvisitter mv.) Covid–19 rengjorte dvs. at kontaktpunkter er afsprittet eller rengjort med vand og sæbe inden næste bruger/hold/forenings aktivitet.
Det er til enhver tid brugerens/foreningens eget ansvar at sikre, at retningslinjerne udstukket af Kulturministeriet og Sundhedsstyrelsen efterleves. Retningslinjerne kan læses i deres fulde længde her:

Kulturministeriets retningslinjer:
https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/

Sundhedsstyrelsens anbefalinger:
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/COVID-19_Forebyggelse_af_smittespredning._Sundhedsstyrelsen.pdf

I den forbindelse opfordres I fortsat til, at I som supplement til ovenstående følger de vejledninger som jeres forbund og paraplyorganisationer udstikker. Brugere og foreninger der ikke har en paraplyorganisation kan som supplement til myndighedernes anvisninger følge med på Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside www.duf.dk alternativt – om nødvendigt – kontakte forvaltningen.

COVID-19 er fortsat over os, og vi vil derfor gerne kvittere for den store forståelse og tålmodighed vi møder hos jer samt takke for jeres indsats i forbindelse med at efterleve retningslinjerne – vi oplever, at I alle fortsat tager et stort medansvar og tager situationen alvorligt.
TAK for det!

Evt. spørgsmål kan rettes til Fritidsområdet på 99314162

Venlig hilsen

Erik Kristensen
Afdelingschef

Fritid og Landdistrikt
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

www.aalborg.dk
facebook.com/aalborgkommune
www.linkedin.com/company/aalborg-kommune/

QST

Så er vi kommet til QST!!
Her kan du komme med ting som du har lavet, som har været sådan en succes at du ville dele det med os andre!!
Du kan også med QST efterlyse ting som du står og mangler??
Det kan også være at det usandsynlige er sket og at du har fået ryddet op i dine gemmer og fået nogle radioting til overs, altså grej som andre kunne få glæde af, husk at alt grej der sælges over repeateren aftales prisen parterne imellem og ikke over repeateren.
Nogle der har noget til QST ???

OZ4SKK
Jeg har “ hjemme 3D printede “ bagplader til seperations kit til Yaesu Ft 7800/7900-8800-8900 til en fornuftig pris, hvis i står og skal have jeres YEASU radio monteret i bilen , så er dette løsningen til montering af frontstykket , kan kontaktes på mail: sk-kristensen@hotmail.com eller på Aalborg VHF 650 dagligt p.s disse bliver ikke produceret mere og kan kun fåes hvis de har nogle tilbage på lager.
Jeg kan også kontaktes om andre små opgaver indenfor 3D print, f.eks. balun kasser, trådantenne holdere osv.

QSL KORT:

HUSK AT HVIS DU BRUGER EDR´s QSL KORT FORMIDLING AT FÅ AFHENTET DINE QSLKORT !!!!

NÆSTE REPEATERNYT:

Næste repeaternyt er på mandag D. 5/10-2020
Og denne aften er det Steffen OZ6SHE der er ved mikrofonen og redaktør.

INDEN AFSLUTNING:

Husk på at i alle kan være medbestemmende til aftenens repeater nyt , ved at komme med indlæg og info på mail: repred@oz8jyl.dk , og for at være sikker på at det kommer med om mandagen , skal det være redaktionen i henne senest om søndagen inden kl. 18.00 , og alt der sendes til redaktionen , oplæses som det er sent.

INDTJEKNING AF STATIONER:

Jeg går nu til indtjekning af stationer.
Og starter i aften med OZ1.
53 stk. tjekkede ind i aften.

AFSLUTNING:
Det var hvad jeg havde valgt at bringe i aften, husk at sidste mand i klubbens lokaler får slukket for alt elektronik, radiogrej og lys, lukket døre og vinduer, og låst dørene.
Så ville OZ4SKK sige tak for lån reapeteren og tak for aften 73 repeateren er fri !!!
Pas på jer selv i denne Corona tid.

Dette indlæg blev udgivet i Repeaternyt. Bogmærk permalinket.