Repeaternyt 26-03-2018

Udsendelsen er sendt over OZ5REN via OZ8JYL/A.

Redaktør for denne udsendelse er OZ1EOI.

Perioden som er gået

– Tirsdag, den 20. marts afholdt udvalgsrepræsentanter møde med afdelingens bestyrelse på Forchammersvej. Hensigten var foruden orientering, at den kommende sæson blev koordineret og planlagt.

De enkelte udvalg orienterede om deres aktiviteter, for Stationsudvalget bl.a. at antenner og stationer i HF lokalet nu er på plads og fungerer som planlagt, at der arbejdes med anskaffelse af LP-filter og ønske om oprettelse af afdelingen på ”Logbook of the world”, hvilket aftaltes.

Der var ønske til biblioteksudvalget om evt. anskaffelse af nyligt annoncerede bog fra ARRL vedr. Receiving Antennas, og for udvalget Repeaternyt, aftaltes en udmeldelse af Deadline for info til Mandagens udsendelse, til Søndag kl. 18.00. Til samme udvalg var der givet tilsagn om supplerende redaktør, hvilket forventes iværksat efter sommerferien. Det skal desuden henstilles at evt. afbud til repeaternyt udsendelserne gives i god tid, hviket også gælder for ”kaffetjansen” hos kaffeudvalget, således, der er chance for indragelse af suppleant.

FD-udvalget orienterede om overordnede aktiviteter, såsom indkald til planlægningsmøde, arbejdsdag vedr. udstyr. Generator eftersyn og aktiviteter omkring mastegrej, herunder nyanskaffelser. Husudvalget informerede om at opsætning af dæmpende loftplader i foredragslokalet vil iværksættes umiddelbart efter auktionen.

APRS udvalget orienterede bl. a. om DMR repeatere og D-star ditto, og Instrumentudvalget om småønsker til anskaffelse , bl.a. en logic analyzer, hvis passende pris findes. Der påtænkes aktivitet omkring oprettelse af en fællesindkøbsliste, herom nærmere info fra udvalget når dette er på plads.

OZ5HP Henning orienterede om afdelingens qsl-formidling, herunder forholdet mellem antal modtagne – og antal afsendte, som måske lod noget tilbage at ønske. Foredragsudvalget har adskillige aktiviteter på vej, men planlægningen heraf har stadig nogle udeståender.

Ovenstående er blot nogle af de ting, som vi vendte på vores udvalgsmøde.

– Onsdag, den 21. marts var vi samlet til klubaften, med deltagelse af rigtig mange medlemmer som var mødt frem. Der var gode diskussioner og aktiviteter i både byggelokale og foredragssal. Aftenens kaffevært var OZ1EOI.

Ugen, som er i gang

-Onsdag, den 28. marts har vi atter klubaften, kom og deltag i et godt samvær, få en snak om det projekt du måske har gang i, eller få inspiration og evt. vejledning til et nyt, eller få dig bare en god snak mellem klubkammerater. Som kaffevært iflg vores kalender, er det Kai OZ1KAI.

Hvis vi ser lidt frem i tiden

– Lørdag, den 7. april finder forårets spændene begivenhed sted, det drejer sig om afdelingens forårsauktion, som starter kl. 12.00, og finder sted på Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg. Dagen er også kendt for, at du træffer andre medamatører og her får en hyggelig LF QSO.

Fra vores formand har redaktionen modtaget:

Hej Alle – Det er blevet tid til forårs auktion i OZ8JYL Forchhammersvej 11 9000 Aalborg  

Dørene er åbne for alle, som vil have noget under hammeren. Auktionen løber af staben Lørdag d. 7 April 2018. Kl 12.00 og som altid den første Lørdag i April. Det betyder at det er tid til at kikke i gemmerne efter ting, som man har i overskud eller, som bare står og samler støv. Så frem med sagerne og få det gamle byttet til nyt.

Der er åbent i klubben Fredag d. 6 April. fra 18.30 – 20.00 for indlevering af effekter. Der vil ligeledes være mulighed for indlevering Lørdag 7 April fra kl 10 til 11.00. Gennemsyn finder sted inden auktionsstart, som er mellem kl 11.00 – 12.00, Husk også, at vi i pauserne giver mulighed for køb af gode pølser, brød, øl, vand og kage til absolut fornuftige priser.

Vel mødt .-)

73 Bestyrelsen.

-Fra Stations-udvalget.

Hej alle, den 18-04-2018 er der World-Radio day, og er der nogen som er interesseret og har lysten, så kunne vi måske køre lidt radio fra klubben af. Det er OZ1BII, som har sat det her i gang, og hvis nogen er interesseret i at køre lidt radio fra klubben med vores nye antenner og hvad der ellers kunne være, så henvend jer til undertegnede senest onsdag den 11-04-2018. Testen går fra onsdag den 18. april kl.00:00 – 23:59. OZ1BII skal have besked senest den 14-04-2018, tænk over det, jeg er i klubben onsdag den 04-04- 2018.

Vy 73 de OZ1DWK Kaj.

Løst og fast

Redaktøren har sakset følgende:

En computer på 1 x 1 mm, lyder måske enormt futuristisk, men det har IBM udviklet. Der er dog endnu ikke sat dato på, hvornår den kommer på markedet.

IBM annoncerede på sin egen konference IBM Think, at de har fremstillet verdens mindste computer. Det er en processor med en størrelse der er mindre end et saltkorn, skriver Mashable.

Den mikroskopiske computer vil naturligvis have begrænset kapacitet, men er trods alt stærkere end x86-chippen fra 1990 – og bevares, det er ikke imponerende i 2018, men de kan naturligvis kobles sammen og udføre opgaver parallelt. IBM fortæller, at det vil koste under en krone at producere den lille computer, der vil have flere hundrede transistorer.

IBM selv mener, at det her blot er første skridt mod en fremtid, hvor alt er fyldt med mini-computere – i endnu højere grad, end det allerede er i dag. »Within the next five years, cryptographic anchors (forankring i) — such as ink dots or tiny computers smaller than a grain of salt — will be embedded in everyday objects and devices,« fortalte Arvind Krishna, IBM head of research ifølge Mashable.

QST

Herunder tager vi gerne mod forespørgsler af både teknisk art, eller i relation til vores forening. Du kan fortælle om projekter du har gang i, det kunne jo være at andre var i gang med noget lignende eller måske blev inspireret heraf og som altid jo mere input, ideer osv. jo bedre projekt. Du kan jo også have færdiggjort en konstruktion hvis resultat du gerne vil dele med os andre.

Men QST kan også bruges hvis du mangler en eller anden dims, eller måske har noget i overskud og med overskud menes f.eks. grej du har til salg (dog husk at prisen aftales parterne mellem og ikke over radioen).

Nogen som har indlæg til QST?

OZ5HZ – henleder opmærksomheden på fremsendte mail  fra OZ5HP vedr. QSL kort:

Henning skriver – Jeg vil gerne have følgende bragt i de næste par repeaternyt udsendelser.
Til alle der modtager QSL kort formidlet gennem Aalborg afdelingen.
Der har igennem længere tid ligget QSL kort i afdelingen til følgende personer:
OZ1DWG
OZ1IMT
OZ1KHZ – OZ0N
OZ1LCW
OZ5PZ
Vil ovenstående personer ikke gøre mig den tjeneste at få afhentet deres kort.
Til de personer der skal have sendt kort gennem afdelingen, sørg for at få dem sorteret og afleveret i kassen for udgående kort i afdelingen snarest.
Med venlig hilsen og god DX jagt.
OZ5HP,  Henning

oz1dwk kaj – er ikke i klubben kommende onsdag, men derimod følgende onsdag, hvor han er klar til evt. tilmeldinger til World-radio day, og deraf følgende aktiviteter.

annoncerepeaternyt redaktionen søger nye medredaktører til vores udsendelser af repeaternyt. Vi har brug for nye indspark til vores udsendelser således, at der kan orienteres med nye vinkler på vores hobby. Interesserede kan tilkendegive sig, enten til bestyrelsens medlemmer eller nuværende repeaternyt redaktører eller en mail to: repred@oz8jyl.dk

Afslutning

Det var så hvad redaktøren af repeaternyt har fundet frem til denne mandag aften. Har du noget du gerne vi bidrage med og dermed være medbestemmende i forhold til hvilket stof som vores Repeaternyt udsendelse skal indeholde, så send en e-mail til repred@oz8jyl.dk, det være sig spørgsmål, kommentarer eller forslag, så sørger redaktionen for den videre behandling. Husk på vores nye deadline for info til repeaternyt som er om søndag inden kl. 18.00.

Vi vil her fra redaktionen ønske alle vores medamatører en rigtig god påske.

 

Antal stationer ved indcheckning: 38

Dette indlæg blev udgivet i Repeaternyt. Bogmærk permalinket.