Repeaternyt 05-11-2018

Godaften – det er mandag, den 5. november og klokken er 19.00 og dermed også udsendelse af repeaternyt fra EDR Aalborg Afdelingen, hvilket sker over OZ5REN via OZ8JYL/A.

Ved mikrofonen og som redaktør for denne udsendelse er det OZ1EOI.

Perioden som er gået

– onsdag, den 31. oktober kl. 19.00 var der klubaften. Jeg havde desværre ikke selv mulighed for at være tilstede. Så hvis en af jer som var i klubben har lyst til at berette lidt fra denne aften, vil det være dejligt, f.eks. under QST.

søndag, den 4. november 2018 var der Amatør træf Fyn. Er der nogle medlemmer fra Aalborg, som har deltaget heri og vil berette lidt herfra, så er vi lutter øren, f.eks. under QST.

Ugen, som er i gang

– onsdag, den 7. november kl. 19.00 har vi klubaften. Aftenens kaffevært iflg. Kalender, vil være OZ1HMC. Kl. 20.00 er der foredrag og Foredragsudvalget har meddelt redaktionen, at denne aften fortæller Niels Christian OZ2PI om den ombygning af en Skanti Antennetuner, som han har gang i, herunder programmering af en ny styring ved hjælp af en Arduino.

Hvis vi ser lidt frem i tiden

onsdag, den 21. november kl. 19.00 er der klubaften og ifølge fordragsudvalget, vil der kl. 20.00 afholdes et lille foredrag om en flerbåndsantenne der virker og hvordan den kom til verden, hvilket fortælles af Niels Christian OZ2PI.

onsdag, den 28. november kl. 19.00 holder vi klubaften. Foredragsudvalget, ved Jørgen OZ5JBJ meddeler at der kl. 19.30 vil være Sightseeing i laboratoriet hos OZ8JYL hvor vi kan lære de forskellige instrumenter og andet måleudstyr at kende.

Tak til fordragsudvalget for god info til repeaterredaktionen.

Lidt af hvert, løst og fast

RadCom, tidsskriftet for RSGB, er ankommet til biblioteket. Det indeholder meget godt stof bl. a. om:

Antenne målinger i forhold til, hvorledes den samme antenne virker for henholdsvis modtagning- og sending.

DSP – magi eller matematik. Gennemgang af de moderne radioers brug af digital signal processing. Er det, som vi har mistænkt det for, udført ved magi? Eller er det simplere, end det ser ud til. Artiklen ser på udviklingen af DSP og forsøger, at afsløre nogle af dets mysterier.

QRM eliminating antenna. Har du en G%RV eller lignende antenn med balanceret vertikal føde kabel? Lider du under støj fra måske adskillige VDSL (Very high speed digital subscriber line) eller lignende lokale elektrisk QRM når du lytter på 80M båndet? Hvis du kan svare bekræftende herpå, så bør du læse denne artikel.

High power LPF (low pass filter) for 80/40M S02R (Single operator two radios, er en aktiv praksis anvendt af nogle konkurrenter i sporten af amatørradio-konkurrencer. Ved at bruge to transceivere, der er knyttet til separate antenner, kan man lytte til en amatørradio, mens man sendes på en anden). Her får du en opskrift på fremstilling af et enkelt filter, som kan sættes på din 80M antenne og dermed forpurre de 80M anden harmoniske i at forstyrre aflytning af 40M båndet.

– Funkamateur november, lidt resume, som jeg synes også er interessant at nævne:

Gennemgang af Kenwood TS-890 med 4M og extrem storsignal fasthed (1), ,udført af Bernd Petermann – DJ1TO. Denne tranceiver ser virkelig ud til at være en lækker sag.

En lille sjov konstruktion, som for de personer der uforvarende ved udgang fra deres bolig, smækker deres dør uden at have sikret sig at medbringe den rigtige nøgle, der så via anvendelse af bl. a. RFID teknik, sørger for at alarmere inden det er forsent.

Måling af sidebåndstøj fra modtagere og oscillatorer.

DX spedition til TJ2TT Kamerun. Amatørradio fra Klosteret. Denne artikel, skrevet af IK2HKT Stefano Casario, beskriver hvilke strabadser, forhindringer, dårlige båndforhold og mange andre genvordigheder som den ekspedition var udsat for, og hvordan det alligevel lykkedes dem at have over 50.000 kontakter i deres log.

– Biblioteket, kan meddele at vi altid er åbne for forslag til indkøb af relevant litteratur i forhold til vor hobby. Send blot en meddelelse til repred@oz8jyl.dk med hvad du har i kikkerten, så vil biblioteksudvalget kigge herpå.

QST

Herunder tager vi gerne mod forespørgsler af både teknisk art, eller i relation til vores forening. Du kan fortælle om projekter du har gang i, det kunne jo være at andre var i gang med noget lignende eller måske blev inspireret heraf og som altid, jo mere input, ideer osv. jo bedre projekt. Du kan jo også have færdiggjort en konstruktion hvis resultat du gerne vil dele med os andre.

Men QST kan også bruges hvis du mangler en eller anden dims, eller måske har noget i overskud og med overskud menes f.eks. grej du har til salg (dog husk at prisen aftales parterne mellem og ikke over radioen).

Nogen som har indlæg til QST? – så er vi lutter øren.

  • OZ5HZ Finn – deltog i ATF og berettede herfra, deltog i foredrag af OZ7S vedr. støj og støjtjenesten, som bør opfattes som radioamatørernes ven. Mødte mange gamle amatørkammerater og havde en hyggelig dag.
  • OZ7OU Kurt – deltog også i ATF og berettede vedr. foredrag af EDR’s formand OZ3KY, emnerne var bl.a. at der vil blive et mindre antal af OZ i fremtiden, idet antal inskrænkes til 6 numre, tidspunkt for udgivelse ændres til først på måneden, hjemmesiden laves om, etablering af ungdomsafdeling, etablering af interessfora, webshop indarbejdes på hjemmesiden, aktivering af lokalafdelingerne i forbindel med byggesæt m.m. 
  • OZ1KS Kenneth – havde i forbindelse med IOTA konstateret stor interesse hos spejderne vedr. vores hobby, herunder elektronik, licens osv. , dog havde de svært ved at finde stedet hvor de hunne få hjælp hertil.
  • OZ7OU Kurt – fortalte at EDR formand også havde taget IOTA med i diskussionen om fremtidige aktiviteter. Nænet blev også at OZ5JBJ havde modtaget henvendelse fra spejderne blot en uge inden deres aktiviteter løb af stabelen.
  • OZ5HP Henning – gjorde opmærksom på at vores afdeling jo også har et PR udvalg som jo kunne træde sammen og behandle aktuelle problemstilling. 

Afslutning

Det var så hvad redaktøren af repeaternyt har fundet frem til denne mandag aften. Har du noget du gerne vi bidrage med og dermed være medbestemmende i forhold til hvilket stof, som vores Repeaternyt udsendelse skal indeholde, så send en e-mail til repred@oz8jyl.dk, det være sig spørgsmål, kommentarer eller forslag, så sørger redaktionen for den videre behandling. Husk på vores deadline for info til repeaternyt, som er søndag inden kl. 18.00.

Jeg siger tak for i aften og for i lyttede med.

Antal stationer ved indcheckning: 42

Dette indlæg blev udgivet i Repeaternyt. Bogmærk permalinket.