Referat OB 05-03-2018

Referat fra Ordinær bestyrelsesmøde i EDR Aalborg, mandag d. 5. marts 2018 kl. 18.00
Fremmødte: OZ1JEE, OZ1FXO, OZ4CP, OZ7SH, OZ7QQ og Henrik OZ3HRO
Afbud: Ingen
Referent: OZ7SH

1. Godkendelse af dagsorden
– ok.

2. Godkendelse af referat
– ok.

3. Beretninger

  1. Formanden: Velkommen til nye bestyrelsesmedlem Henrik OZ3HRO og vores nye sekretær OZ7SH. Generalforsamlingen er godt overstået og en ny sæson med nye muligheder er påbegyndt. Jeg ser frem til at høre nye ideer fra medlemmerne.
  2. Kassereren: Kontingentbetalinger fra medlemmerne er indkommet, kun 7 mangler.

4. Behandles

  1. Opfølgning fra sidste ordinære bestyrelsesmøde – intet.
  2. Indkommende forslag – ingen.

5. Fremtidig virksomhed

  1. Udvalgsmøde tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19.30 Bestyrelsen mødes med tovholderne fra udvalgene, og er vært ved kaffe og kage. Maillisterne til udvalgene er revideret og hjemmesiden opdateret.
  2. Auktion lørdag d. 7. april 2018 Bestyrelsen deltager, OZ7QQ er køkkenchef. OZJEE ordner borde og lykkeposer onsdag inden, samt modtager grej fredag aften. OZ1FXO klarer indkøb. OZ1JEE sætter annonce i Brugtgrej.
  3. Gennemgang af referat fra GF 2018.
  4. Næste bestyrelsesmøde mandag d. 30. april 2018 kl. 18.00.
    Samt OB mandag d. 11.juni 2018 kl. 18.00.

6. Eventuelt
– Der arbejdes videre med en Mobilepay løsning.

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 30. april 2018 kl. 18.00.

Dette indlæg blev udgivet i Ordinær bestyrelsesmøde. Bogmærk permalinket.